Wat gaat voor plus of min?

Wat gaat voor plus of min?

Vermenigvuldigen en delen gaan altijd voor optellen en aftrekken.

Kan de uitkomst van een wortel negatief zijn?

De wortel uit een getal is altijd positief. Omdat er uit een kwadraat geen negatief getal kan komen, kan een wortel van een negatief getal dus niet bestaan. Als je √(-3) wil uitrekenen dan zoek je het getal dat keer zichzelf -3 oplevert.

Wat is negatief plus negatief?

Dus: de vermenigvuldiging van twee negatieve getallen, geeft je een positief getal. Min keer min is plus.

Wat is de wortel uit 5?

De afronding tot 2,236 is 99,99% precies. Een goede benadering van √5 is 161/72 ≈ 2,23611, met een verschil met de exacte waarde van minder dan 1/10.000, ongeveer 4,3 x 10−5, ondanks de kleine noemer van maar 72.

Hoeveel 5 cent in 1 euro?

Vijf eurocent is één honderste deel van €5,00 dus, €5,00 : 100 = €0,05.

Is nul niks?

Nul komma nul, echt helemaal niets.

Waarom heten ze Arabische cijfers?

De westerse cijfers van het tientallig stelsel zijn: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ze worden Arabische cijfers genoemd, maar komen oorspronkelijk uit India uit het Brahmischrift. De wetenschappers in de moslimwereld, die hun werken in het Arabisch schreven, hebben ze van daar overgenomen.

Welke Rekenniveaus zijn er?

De niveaus voor rekenen en taal heten referentieniveaus. Op de basisscholen, middelbare scholen, en op het mbo streven ze naar een bepaald niveau: het fundamentele niveau (F-niveau) Deze is verschillend voor iedere opleiding, maar op het VWO en de HAVO moet je slagen voor een rekentoets met niveau 3F.

Is 19 een natuurlijk getal?

50 vijftig. 60 zestig. 70 zeventig. 80 tachtig (een beetje afwijkend) 90 negentig.

Hoeveel is de wortel uit 3?

Wortel 3 is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf het getal 3 oplevert. Het heeft een waarde van ongeveer 1,73205 en wordt wel de hoofdwaarde van wortel 3 genoemd, om verwarring te voorkomen met het negatieve getal (ongeveer -1,73205) dat gekwadrateerd ook 3 geeft.