Wat geeft een puntkomma aan?

Wat geeft een puntkomma aan?

Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. De zin ervoor en erna hangen nauw met elkaar samen en een punt zou een te sterke scheiding uitdrukken. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling.

Wat volgt na dubbele punt?

Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter.

Hoe gebruik je de dubbele punt?

Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte. Er komt geen spatie vóór een dubbele punt, wel erna. Deze combinatie werd hem fataal: seks, drugs, rock-‘n-roll en vet eten.

Hoe noem je een dubbele punt?

De dubbelepunt (ook: dubbele punt, dubbelpunt) is een leesteken gevormd door twee boven elkaar geplaatste punten.

Welk leesteken na een opsomming?

Elk onderdeel begint met een kleine letter. Na de leden van de opsomming staan doorgaans puntkomma’s en na het laatste lid een punt. Als de opsomming bestaat uit erg korte delen, kunnen in plaats van puntkomma’s ook komma’s gebruikt worden, of kunnen alle leestekens achterwege blijven.

Welke woorden komma?

Vóór voegwoorden als hoewel, omdat, zodat, opdat, indien, maar, aangezien en terwijl kun je meestal het best een komma plaatsen: Zij vertelde het aan iedereen, hoewel de informatie vertrouwelijk was.

Wat betekent 3 puntjes WhatsApp?

De stip op het WhatsApp-icoon heet een meldingsstip. Deze functie is door je telefoonfabrikant toegevoegd om aan te geven dat je bijvoorbeeld berichten hebt ontvangen.

Waarom gebruik je een beletselteken?

Het beletselteken (…) Het kan aangeven dat de zin wordt afgebroken of dat de lezer geacht wordt zelf een woord of gedachte in te vullen. Als het beletselteken aan het einde van een zin staat, komt er geen extra punt achter het beletselteken.

Hoe noem je drie punten?

Het beletselteken bestaat uit drie puntjes en geeft meestal aan dat een zin wordt onderbroken of ineens afgebroken. Een andere naam voor het beletselteken is gedachtepuntjes.

Hoe krijg je 2 puntjes boven een letter?

é = typ de ‘ en daarna de e. è = typ de ` en daarna de e. ê = typ de ^ en daarna de e.