Wat is 1 decimaal?

Wat is 1 decimaal?

1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Wat is een 2 decimaal?

Een getal met twee decimalen is ieder willekeurig getal waarbij twee cijfers achter de komma staan. Eventuele volgende nullen veranderen de waarde van het getal niet (2,50 is evenveel als 2,5), maar het aantal decimalen is vaak wel een indicatie van de nauwkeurigheid van het getal, ofwel de mate van afronding.

Hoe rond je af op 1 decimaal?

Een “krom” getal met veel decimalen (cijfers achter de komma) kun je op verschillende manieren afronden: 5,27439 is afgerond op 1 cijfer achter de komma: 5,3 (naar boven afgerond) 5,27439 is afgerond op 2 cijfers achter de komma: 5,27. 5,27439 is afgerond op 3 cijfers achter de komma: 5,274.

Wat is op 1 decimaal nauwkeurig?

Je kijkt naar het eerste cijfer dat je niet meer laat staan: – Is dit cijfer een 1, 2, 3 of 4 dan verandert er niets. Je rondt naar beneden af. – Is dit cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 dan verhoog je het laatste cijfer dat je laat staan met 1.

Hoe reken je af op 2 decimalen?

Je moet 6,53489 afronden op 2 decimalen, dus of je naar boven of beneden afrond hangt af van het derde decimaal. Als dit een 4 of lager is, dan rond je naar beneden af. Is het een 5 of hoger, dan rond je naar boven af. Het derde decimaal is hier een 4 en dus rond je naar beneden af.

Wat zijn decimale getallen?

De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz.

Hoeveel decimalen?

Decimalen. Een cijfer achter de komma wordt een decimaal genoemd. Zo heeft 23,5 één decimaal en heeft 4,375 drie decimalen.

Hoe werken decimalen?

Decimalen zijn de getallen achter de komma. Een voorbeeld met getallen die eerder in dit artikel besproken zijn en waarbij de opdracht is: rond dit getal af op een heel getal. Het getal 4,6 wordt dan 5. Het getal 3,76 wordt dan 4. Het getal 2,324 wordt dan 2.

Hoeveel cijfers na de komma?

2 Antwoorden. Het meest gebruikelijk is om met drie cijfers achter de komma te werken. mits die mate van nauwkeurigheid gerechtvaardigd is gegeven je meetprocedure. Zet een 0 voor de punt of komma als het ook een andere getal zou kunnen zijn.

Wat is een decimaal wikikids?

Getal dat eindigt op nul (bv. 10, 100 maar ook 0,01).