Wat is 50?

50 (“vijftig”) is het getal volgend op 49 en voorafgaand aan 51.

Wat is een zeker getal?

Gehele getallen zijn alle getallen waar geen komma of breuk achter staat. Vanaf 0 is dat dus 1 2 3 4 5 6 enz.

Hoe heet het grootste getal ter wereld?

Maar googol is niet het grootste getal. Als je namelijk twee keer googol doet, heb je 2 googol. Het allergrootste getal dat bestaat is ‘oneindig’, waarvoor het symbool ∞ wordt gebruikt.

Wat is een positief geheel getal?

Positieve getallen zijn alle getallen groter dan 0. Negatieve getallen zijn getallen onder nul. Negatieve getallen kun je herkennen aan de – (min) die ervoor staat.

Is een 5.6 een voldoende?

Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Wat is een voldoende op vwo?

je 2 keer een 5 hebt, of één 5 en één 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is; geen eindcijfer lager is dan een 4.

Is 60% goed?

60% normering voldoende 6 Als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 60 punten (=60%) een 6 gescoord. Na invulling van de totaal te behalen punten en het werkelijk behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend, of kies Genereer Tabel.

Kun je met 3 onvoldoendes slagen?

Je mag maximaal een 4 en een 5 halen, wat inhoudt dat je drie onvoldoendes hebt ( een 5 is een onvoldoende en een 4 telt als twee onvoldoendes). Als je 3 compensatiepunten hebt (wat vanaf een 7 is), ben je geslaagd.

Is element van symbool?

Het symbool ∈ is te zien als een gestyleerde letter ‘e’, wat de eerste letter is van ‘element’. Als a ∈A , dan zeggen we ook wel dat ‘a tot A behoort’.

Wat mag een leerkracht niet doen?

Leerkrachten of directieleden mogen iets dat in je schooltas of broekzak zit op te vragen als ze vinden dat je de les stoort. Maar ze mogen er zelf niet in kijken. Ze hebben ook niet het recht om jou te fouilleren. Dit geldt ook bij het doorzoeken van jouw locker of op schoolexcursies.