Wat is aardrijkskunde?

Wat is aardrijkskunde?

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het …

Wat voor soorten aardrijkskunde zijn er?

fysische geografie. sociale geografie: – economische geografie. – demografie. – sociaal-culturele geografie. – politieke geografie.

Wat is een ander woord voor aardrijkskunde?

aardrijkskunde (zn) : geografie.

Welke studies kun je doen met aardrijkskunde?

Met aardrijkskunde heb je een voorsprong met werk in sectoren als: • Klimaatonderzoek, meteorologie, seismologie, hydrografie, bodemonder- zoek, weg- en waterbouw, delfstofwinning, energie, landbouw, milieukunde, crisisbeheer en water-, natuur- en landschapbeheer • Hulpverlening • Verkeer- en transportsector • Vastgoed …

Wat is een ander woord voor geografie?

aardrijkskunde. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: geografie (zn) : aardrijkskunde.

Wat is de taak van een geograaf?

Een geograaf, geografe of aardrijkskundige is iemand die de relatie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving vanuit een ruimtelijk perspectief bestudeert, en de natuurlijke gesteldheid van de bodem bestudeert. Vele bekende geografen komen voort uit andere disciplines dan de geografie.

Wie is de bedenker van aardrijkskunde?

Grieken. De Grieken zagen de dichter Homerus als de grondlegger van de geografie.

Wat zijn de 5 dimensies van aardrijkskunde?

Fysische dimensie . De natuurlijke omgeving, denk hierbij aan: – klimaat. Economische dimensie . – Inkomen. Sociaal culturele dimensie . – geloof. Politieke dimensie . Politieke invloed van: demografische dimensie . – geboortecijfer. veel dimensies zijn met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld:

Wat zijn de 4 dimensies van aardrijkskunde?

Economische dimensie . Demografische dimensie . Sociaal – culturele dimensie . Politieke dimensie .

Wat is de geografische Vierslag?

Geografische vierslag: Waarnemen/ beschrijven (o.a. waar zie ik het) Herkennen (heb ik dat ergens anders ook gezien?) Verklaren (waarom daar?)