Wat is AVI niveau E3?

Wat is AVI niveau E3?

Voor jaargroep 3 bijvoorbeeld bestaat AVI-M3 en AVI- E3. Boeken met niveau M3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer op de helft van groep 3 kan lezen. Boeken met niveau E3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer aan het eind van groep 3 kan lezen.

Welk niveau is AVI 3?

Gemiddeld lezen kinderen in groep 3 op AVI Start, M3 en E3. Een individueel kind kan in groep 3 ook al lezen op niveau E4. Het AVI niveau is echter minder belangrijk dan de ontwikkeling en interesse van je eigen kind!

Welke AVI is Harry Potter?

De tovenaar heeft een houten been. Hoe komt dat? AVI-E5.

Welke AVI heb je in groep 4?

In groep 4 verbeteren kinderen hun technische leesvaardigheid (verklanken van woorden en zinnen). Halverwege groep 4 heeft een leerling gemiddeld AVI-niveau M4 en aan het einde van groep 4 AVI-niveau E4.

Wat is de hoogste AVI?

Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen 10 AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ betekent ‘midden’ en ‘E’ betekent ‘eind’.

Wat is AVI niveau E4?

Een AVI leesniveau duidt op de moeilijkheidsgraad van een tekst. Op elk moment tijdens de lagere schoolperiode leest een leerling op een bepaald AVI leesniveau. De ‘M’ staat voor ‘midden van het schooljaar’ de ‘E’ staat voor ‘eind van het schooljaar’. Dus een gemiddelde leerling in eind groep 4 leest op het niveau E4.

Welk niveau is AVI-plus?

Het M3 niveau is het niveau wat halverwege groep 3 bereikt moet zijn. Daarna volgt E3, het niveau van eind groep 3. Zo gaat dat door tot en met groep 7. Het laatste niveau heet AVI-Plus.

Wat is de engste Harry Potter film?

Wat is de engste film van Harry Potter? The Deathly Hallows – Part 2 (96% op Rotten Tomatoes), 2. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (90%) en 3. Harry Potter and the Goblet of Fire (88%).

Welke leeftijd Harry Potter lezen?

7-9 jaar. Een mooie leeftijd om met de serie te beginnen. Voor de jongsten is het misschien nog fijn om eerst voor te lezen en samen te kijken (en op zich is dat voor de rest natuurlijk ook erg gezellig).

Welke AVI in groep 6?

Dit zijn de AVI niveaus in groep 6: – AVI E5 : het niveau Eind groep 5: begin schooljaar tot Kerst. – AVI M6 : het niveau Midden groep 6: Kerst- tot zomervakantie. – AVI E6 : het niveau Eind groep 6: rond de zomervakantie.