Wat is AVI start?

Wat is AVI start?

De naam zegt het al een beetje: de AVI Start boeken zijn het startschot van het leren lezen op de basisschool. Het zijn de eerste boeken die je kind in zijn handen krijgt gedrukt om te oefenen met lezen.

Wat zegt AVI niveau?

Het AVI-niveau zegt iets over de technische leesvaardigheid van het kind: hoe goed kan het kind lezen wat er staat? Het zegt niets over het begrijpen van een tekst. Mocht het leesniveau van het kind niet overeenkomen met het leesniveau van de klas, dan is er niet direct reden tot paniek.

Welke groep AVI start?

Gemiddeld lezen kinderen in groep 3 op AVI Start, M3 en E3. Een individueel kind kan in groep 3 ook al lezen op niveau E4. Het AVI niveau is echter minder belangrijk dan de ontwikkeling en interesse van je eigen kind!

Welk niveau is AVI uit?

Leest je kind op niveau E5? Dan weet je dat het niveau is dat de meeste kinderen bereiken aan het eind van groep 5. De AVI niveaus lopen door tot aan het eind van groep 7. Daarna volgt nog niveau AVI plus, en dan is je kind ‘AVI uit’, en kan het in principe alles lezen.

Hoe werkt het AVI systeem?

De afname van de AVI-toetsen gebeurt met leeskaarten. Leerlingen lezen tijdens de toets de teksten op de kaarten hardop voor. De leerkracht noteert de tijd die de leerling nodig heeft om de tekst te lezen en hoeveel fouten de leerling maakt.

Hoe AVI niveau verbeteren?

Hoe kan ik mijn kind helpen zijn AVI niveau te verbeteren? Over het algemeen is het zo dat het leesniveau stijgt wanneer er meer geoefend wordt met lezen. Het helpt daarbij als kinderen boeken lezen die ze leuk vinden. Als je kind een boek wil lezen van een lager AVI niveau, dan zakt zijn niveau daar echt niet van.

Waar staat AVI M3 voor?

Kort gezegd: AVI meet hoe moeilijk een tekst is. Per jaargroep zijn er twee AVI-niveaus: een M-niveau voor ‘midden’ en een E-niveau voor ‘eind’. Voor jaargroep 3 bijvoorbeeld bestaat AVI-M3 en AVI- E3. Boeken met niveau M3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer op de helft van groep 3 kan lezen.

Welk niveau heeft een boek?

Niveau 1: belevend lezen. Niveau 2: herkennend lezen. Niveau 3: reflecterend lezen. Niveau 4: interpreterend lezen. Niveau 5: letterkundig lezen. Niveau 6: academisch lezen.

Hoe bepaal je het leesniveau van een kind?

Het is moeilijk te bepalen welk AVI-niveau jouw kind aankan. Een AVI-niveau kan worden getoetst door testen van de CITO. Deze geven de beste indicatie van het niveau. Naast dat is ook aan de AVI-niveaus af te leiden wat het gemiddelde niveau is van een kind in elke groep van de basisschool.

Welke groep is het eerste leerjaar?

Groep 1 is officieel het eerste leerjaar van de basisschool. Vaak worden dit de jongste kleuters genoemd. Dit zijn over het algemeen kinderen van 4 en 5 jaar. In uitzonderingssituaties mag een kind dat 3 jaar en 7 maanden oud is al naar groep 1 (of groep 0).