Wat is de achternaam van de makelaar in koffie van Max Havelaar?

Wat is de achternaam van de makelaar in koffie van Max Havelaar?

Multatuli laat de makelaar in koffie, Last & Co, wonen op Lauriergracht 37. Dat heeft hij bewust gedaan, volgens conservator Jos van Waterschoot van het Multatuli-museum aan de Korsjespoortsteeg. “Omdat het huisnummer toen niet bestond.

Wat is een makelaar in koffie?

makelaar in koffi: door het cultuur- en consignatiestelsel voerde de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm) grote hoeveelheden koffie aan in Amsterdam. Zij verkocht deze op veilingen via de bemiddeling van makelaars aan Nederlandse kooplui, die de koffie vervolgens doorverkochten.

Wie is Droogstoppel in Max Havelaar?

Batavus Droogstoppel is de fictieve auteur van de raamvertelling van Multatuli’s meesterwerk Max Havelaar. Hij is een karikatuur van de oerdegelijke Nederlandse zakenman die niet het minste benul heeft van wat er in Nederlands-Indië gebeurt.

Wie is de hoofdpersoon van Max Havelaar?

Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij

Wat is de betekenis van de naam Batavus Droogstoppel?

Max Havelaar In zijn boek stelde Multatuli het in zijn ogen corrupte regeringssysteem van Nederlands-Indië aan de kaak. Een van de hoofdpersonen was Batavus Droogstoppel, die symbool stond voor de benepen, gierige en zelfingenomen ambtenaar. Droogstoppel is makelaar in koffie, beschouwt zichzelf als een goed mens.

Waar woont Batavus Droogstoppel?

Batavus Droogstoppel is de koffiemakelaar uit Max Havelaar die aan de Lauriergracht 37 in Amsterdam woont. Hij is ook de fictieve auteur van de raamvertelling van Multatuli’s roman uit 1860.

Waarom de naam Multatuli?

Wie is Multatuli? De naam Multatuli is een pseudoniem en is Latijn voor ‘Ik heb veel leed gedragen’. Eduard Douwes Dekker gebruikt deze naam om zich achter te verschuilen. In een brief aan zijn vrouw Tine schrijft hij dat “men in Holland” vaak vooroordelen heeft bij een bepaalde naam.

Wat betekent de naam Multatuli?

Douwes Dekker pleitte juist voor het loslaten van die regels. Dekker verloor de strijd. Vier jaar later schreef hij over deze nederlaag zijn Max Havelaar . Hij gebruikte het pseudoniem Multatuli, wat betekent: ‘ik heb veel geleden’.

Wat betekent Batavus?

Batavus is een Nederlands fietsenmerk, dat in het verleden ook bromfietsen en motorfietsen produceerde. Het bedrijf is gevestigd te Heerenveen.

Wie is Sjaalman in Max Havelaar?

Sjaalman is een alter ego van Eduard Douwes Dekker in zijn roman Max Havelaar. De schrijver van het kaderverhaal, Batavus Droogstoppel, vertelt dat hij Sjaalman ontmoette en dat deze hem vroeg om een aantal geschriften te ordenen en tot een boek te verwerken. De geschriften staan bekend als het pak van Sjaalman.