Wat is de betekenis Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel?

Wat is de betekenis Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel?

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel is een spreekwoord dat ‘zonder toezicht doet men waar ze zin in heeft’ betekent. Dit spreekwoord wordt vaak gebruikt in de Nederlandse taal.

Wat is de betekenis van met de deur in huis vallen?

Met de deur in huis vallen is een spreekwoord en betekent: ‘meteen zeggen waar het op staat’. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel direct gezegd gaat worden. Oorspronkelijk gaf dit spreekwoord aan dat iemand zonder te kloppen of te vragen bij iemand naar binnen stapte.

Hoe noem je iemand die de kat uit de boom kijkt?

Dat wordt duidelijk in dit voorbeeld: “Cynthia heeft eerst een tijd de kat uit de boom gekeken voordat ze akkoord ging met de deal, ze wilde zeker weten dat het goed zou zijn voor het bedrijf.” Iemand die de kat uit de boom kijkt wordt ook wel een kat-uit-de-boom-kijker genoemd.

Wat betekent van de nood een deugd maken?

Spreekwoorden: (1914) Van den nood eene deugd maken, d.w.z. in den nood iets doen, ‘voor deugd of goed aanzien’, dat men anders niet zou goedkeuren; zich naar den tijd en de omstandigheden schikken; lat. facere de necessitate virtutem (Otto, 241).

Wat is door dik en dun gaan?

Door dik en dun gaan betekende letterlijk ‘over moeilijk begaanbaar terrein lopen’; figuurlijk ging het betekenen: ‘volhouden/trouw zijn, ook in slechte tijden’.

Wat betekent Mijn hart staat in vuur en vlam?

In vuur en vlam staan. Erg opgewonden zijn, enthousiast zijn.

Wat betekent als de katten muizen mauwen ze niet?

Als de katten muizen, dan mauwen ze niet. Deze zegswijze wordt gebezigd, om te kennen te geven, dat als menschen (vooral kinderen) eten, ze niet praten, maar stil zijn; vgl. mnl. muset wel maer en mauwet niet, eet met uw mond, maar spreek er geen kwaad mee.

Wat is een kat en muisspel?

Kat en muis spelen: Niet te verwarren met kat en muisspelletjes. Dit spreekwoord betekent dat er over en weer gesproken wordt.

Wat is de betekenis van koek en ei?

Als het ergens weer koek en ei is, dan is de sfeer heel goed: iedereen kan weer goed met elkaar overweg, er is totaal geen ruzie of kinnesinne meer. Soms heeft deze uitdrukking een wat ironische bijklank: ‘het gaat nú (ineens) weer goed, maar of het in de toekomst zo blijft, is nog maar de vraag’.

Is het goed om met een kat te wandelen?

Naast jou, op de grond op in op onbekend terrein voelt de kat zich van nature dus eigenlijk onveilig. Zomaar ineens je kat uitlaten is daarom geen goed idee, maar je kunt het zeker wel langzaamaan proberen. Veel katten zijn uiteindelijk prima te trainen en zullen met veel plezier met je mee naar buiten willen.