Wat is de betekenis van aanvankelijk?

Wat is de betekenis van aanvankelijk?

1) de aanvang of het begin uitmakend van een handeling, een werking of toestand; oorspronkelijk; beginnend; in het begin 2) in eerste instantie; bij aanvang; in het begi…

Hoe schrijf je aanvankelijk?

initiaal = •initieel, aanvankelijk.

Wat is de betekenis van aanzienlijk?

aanzienlijk – Bijvoeglijk naamwoord 1. voornaam, groot, belangrijk, erg, niet te verwaarlozen ♢ Ze was een telg uit een van de aanzienlijkste families van Venetië. ♢ Met de handel in verdovende middelen zijn aanzienlijke bedragen gemoeid. …

Zou kunnen synoniem?

wellicht, allicht, mogelijk, denkelijk, soms, altemet. De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden.

Hoe gebruik je aanvankelijk?

NL: Iedereen kwekt aanvankelijk . NL: Dat zeggen ze aanvankelijk allemaal. NL: Ja, mijn zaak aanvankelijk . NL: Het ging aanvankelijk heel makkelijk. NL: Hij paste aanvankelijk op me. NL: Ze wilde het aanvankelijk niet. NL: Zo ging het bij mij aanvankelijk ook.

Welke woorden eindigen op Logie?

acarologie. andragologie. arbeidsdermatologie. aerologie. andralogie. arbeidsfysiologie. aeschrologie. andrologie. arbeidsideologie. aetiologie. anestesiologie. arbeidspathologie. agathologie. anesthesiologie. arbeidspsychologie. agenttechnologie. angelologie. agologie. angiologie. agrobiologie. anthologie.

Wat komt na aanvankelijk lezen?

Een goede instructie bij het leren lezen is erg belangrijk. Verkeerd aangeleerde strategieën zijn inefficiënt. Een leesachterstand is bijna nooit meer in te halen. Het leesproces bestaat uit aanvankelijk of beginnend technisch lezen, voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen.

Welke Spellingstrategieën zijn er?

1. Fonologische strategie: woorden verdelen in klanken of klankgroepen; luisterwoorden 2. Visuele strategie: onthouden en oproepen van woordbeelden; weetwoorden 3. Analogiestrategie: gebruikmaken van overeenkomsten met andere woorden; net-zoals-woorden 4.

Wat zijn Klankzuivere woorden?

Woorden die precies volgens dit fonologisch principe worden geschreven, noemen we klankzuivere woorden, zoals maan, kip en moet. Elk foneem (/m/ /aa/ /n/) wordt weergegeven door een apart grafeem (maan). De schrijfwijze van veel woorden wijkt echter af van het fonologisch principe.

Wat is het synoniem van beduidend?

aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, gewichtig. als synoniem van een ander trefwoord: aanzienlijk (bn) : aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel.