Wat is de betekenis van alleszins?

Wat is de betekenis van alleszins?

In België wordt het bijwoord alleszins gebruikt in de betekenis ‘in elk geval’. Het is in die betekenis standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die betekenis bijvoorbeeld zeker, hoe dan ook, in elk geval, in ieder geval.

Hoe schrijf je alleszins?

De correcte spelling is alleszins.

Wat is de betekenis van Nochtans?

nochtans = ondanks dat vb: ? Synoniemen: desalniettemin desondanks toch niettemingeeft een tegenstelling aan vb: je hebt het gezegd, maar ik ben het nochtans vergeten Synoniemen: doch echter maar evenwel daarentegen…

Wat is een synoniem voor Sowieso?

Sowieso heeft een nogal vage betekenis: ‘in het algemeen, in elk geval, toch al, hoe dan ook’.

Wat is de betekenis van drastische?

een hoge graad bereikend. 1) Doortastend 2) Ferm 3) Fors 4) Hard 5) Hevig ingrijpend 6) Ingrijpend 7) Krachtdadig 8) Krachtig 9) Krachtig en snelwerkend 10) Krachtig ingrijpend 11) Radicaal 12) Ri…

Wat is het enigzins of enigszins?

Wat is juist: enigszins of enigzins? Enigszins (met s na enig) is juist. Enigszins heeft twee betekenissen: ‘een beetje’ en iets als ‘op welke manier dan ook’.

Hoe schrijf je anderszins?

anders, op een andere manier Voorbeeld: Lopen of anderszins naar huis zien te komen.

Hoe schrijf je alles?

De vaste combinatie van alles wordt als twee woorden geschreven. Enkele voorbeelden: De kruidenier had van alles in voorraad. Dit weekend is er weer van alles te beleven in de stad.

Wat is dewijl?

vw., omdat, daar (in deftige stijl).

Wat is de betekenis van desondanks?

DESONDANKS, voegw. bw. (beperk, tegenst.), ondanks dat, niettegenstaande dat: er waren slechte voorteekenen gezien, desondanks werd de onderneming toch doorgezet.