Wat is de betekenis van splitsen?

Wat is de betekenis van splitsen?

splitsen – Werkwoord 1. (refl) zich ~: in twee of meer delen uiteen gaan ♢ Een stuk verderop splitst de weg zich. 2. (ov) iets ~: in twee of meer delen opdelen ♢ Deze aandelen gaan gesplitst worden.

Hoe moet je getallen splitsen?

Handig rekenen kun je m.b.v. verschillende rekenstrategieën. Bij de splitsmethode splits je de getallen op in hun waarde. Bij optellen tel je eerst de tientallen bij elkaar op. Daarna tel je de eenheden bij elkaar op. Beide uitkomsten tel je vervolgens bij elkaar op. Je hebt het antwoord op de som.

Is het splitsen of opsplitsen?

opsplitsen – regelmatig werkwoord uitspraak: op-split-sen 1. ze niet samen laten blijven ♢ we hebben de oudere en de jongeren kinderen opgesplitst in twee groepen Regelmatig werkwoord: op-split-sen ik splits op (….

Wat is compenseren bij rekenen?

Bij compenseren ga je de getallen van de som veranderen tot mooie en ronde getallen waarmee je gemakkelijk kunt rekenen. 202 – 90 = ? Is één van de getallen in de som een lastig getal om mee te rekenen? Maak van dit getal een mooi, rond getal dat in de buurt ligt.

Kunnen mensen aan mij merken dat ik borderline heb?

Een buitenstaander hoeft niet altijd te merken dat iemand lijdt aan een borderline persoonlijkheidsstoornis (ook wel aangeduid met de afkor- ting BPS). 1 Wie dichter bij iemand met zo’n stoornis staat zal echter wel merken dat de persoon emotionele problemen heeft en kan zelf ook betrokken raken bij die problemen.

Wat doet iemand met borderline?

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) lopen in hun leven telkens weer tegen teleurstellingen aan. Ze lopen steeds vast in werk, opleiding en/of relaties. Dat gaat vaat volgens een vast patroon. Ze maken een enthousiaste start en hebben in het begin hoge verwachtingen.

Hoe kan je beter leren rekenen?

Tel op en trek af van links naar rechts. Bijvoorbeeld: bij de som 52+43 doe je 5+4=9 en 2+3=5 en wordt de som 95. Bijvoorbeeld: bij de min-som 93-22 doe je 9-2=7 en daarna 3-2=1 en wordt de som 71. Is het nodig om een cijfer te onthouden, tel die dan op bij de oplossing van het eerste cijfer.

Wat moet je niet zeggen tegen iemand met borderline?

Ga niet in op het borderline-gedrag, maar vraag of de ander iets wil vertellen over hoe zij/hij zich voelt. Moedig de ander aan om te vertellen over wat er moeilijk is en wat het voor hem/haar betekent om zo bang te zijn, stemmen te horen of depressief te zijn. Als de ander niet kan of wil praten, respecteer dat.

Wat is positief aan borderline?

Mensen met borderline zijn vaak vrolijk en spontaan en kunnen ook nog eens heel charmant zijn. Meestal zijn mensen met deze stoornis intelligenter dan je denkt. Heb je een relatie met iemand met borderline of ben je zelf een borderliner met een relatie, dan vliegen de vonken ervan af.

Wat is borderline narcisme?

Narcisme en borderline hebben namelijk overeenkomsten. Bij beide stoornissen is er sprake van een verstoord zelfbeeld, extreme wisselingen tussen emoties en een patroon van mensen idealiseren en vervolgens wegduwen.