Wat is de bovenbouw van de basisschool?

Wat is de bovenbouw van de basisschool?

Wet op het Basisonderwijs De acht leerjaren kunnen worden onderverdeeld in drie bouwen: Onderbouw: groep 1 en 2; Middenbouw: groep 3, 4 en 5; Bovenbouw: groep 6, 7 en 8.

Wat valt er onder bovenbouw?

De bovenbouw (havo en vwo) zijn de hogere klassen. Die wordt ook wel de tweede fase genoemd. Op de basisschool wordt deze term gebruikt om groep 1, groep 2 en soms ook nog wel groep 3 aan te duiden. Voor groep 3, groep 4 en groep 5 wordt ook wel de term middenbouw gebruikt.

Wat is het verschil tussen onderbouw en bovenbouw?

De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw.

Welke groepen zijn onderbouw?

Verder kunnen de acht leerjaren worden onderverdeeld in: onderbouw: groep 1 en 2, (en groep 0, indien toepasselijk) middenbouw: groep 3, 4 en 5. bovenbouw: groep 6, 7 en 8.

Welke groep bovenbouw?

Op de basisschool wordt de term bovenbouw gebruikt om groep 6, groep 7 en groep 8 aan te duiden. In groep 7 doen de leerlingen onder andere verkeersexamen. In groep 8 leggen de meeste leerlingen een Citotoets af.

Hoeveel huiswerk is normaal in groep 6?

Wat doet groep 6 aan huiswerk? Groep 6 heeft minimaal 1x per week of een (zaakvak-)toets of schriftelijk huiswerk. Dat is maakhuiswerk van bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde. Ook hebben de zesde groepers voor taal het bekende Nieuwsbegrip XL en Bloon (kan ook in dag- of weektaak).

Wat komt er na de basisschool?

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het niveau waarmee kinderen instromen in het voortgezet onderwijs is afhankelijk van het schooladvies van de basisschool. Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs.

Welke groep zit je als je 9 jaar bent?

derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6) vijfde klas: 10-11 jaar (groep 7) zesde klas: 11-12 jaar (groep 8)

Wat is bovenbouw bouw?

Wordt gebruikt voor de bovenste delen van gebouwen of andere constructies, gesitueerd boven de fundering en meestal bovengronds.

Wat is het salaris van een directeur basisschool?

Een schooldirecteur op een basisschool verdient in 2022 een salaris tussen de € 2.500 en € 3.700 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een middelbare schooldirecteur verdient een salaris in 2022 tussen de € 4.000 en € 6.000 bruto per maand.