Wat is de breuk van 3 5?

Wat is de breuk van 3 5?

Deel de teller en de noemer beide door hetzelfde getal. Je ziet dat 60⁄100 gelijk is aan 3⁄5 . Als je de breuk hebt vereenvoudigd, dan heb je de uitkomst van de som. In dit geval is 0,60 gelijk aan de breuk 3⁄5 .

Wat is 0 8 in een breuk?

We veranderen niet de waarde van de breuk omdat we zowel de teller als de noemer door hetzelfde delen. 8 gedeeld door 2 is 4, 10 gedeeld door 2 is 5. En we zijn klaar. 0.8 is hetzelfde als 8 tienden, welke hetzelfde is als 4 vijfden.

Wat is de breuk van 0 25?

⁄4 is een veelvoorkomende breuk, die gelijk is aan het kommagetal 0,25. Als je dit weet kun je ook uitrekenen welk kommagetal gelijk is aan 3⁄4 .

Wat is 1 op de 4?

Op deze breukenkaart wordt uitgelegd wat een vierde deel is. Een breuk is namelijk een deel van een geheel. Een vierde deel is hetzelfde als een kwart.

Wat is √ 3?

Wortel 3 is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf het getal 3 oplevert. Het heeft een waarde van ongeveer 1,73205 en wordt wel de hoofdwaarde van wortel 3 genoemd, om verwarring te voorkomen met het negatieve getal (ongeveer -1,73205) dat gekwadrateerd ook 3 geeft.

Wat is √ 16?

√16 = 4. Want: 4 x 4 = 16. √81 = 9. Want: 9 x 9 = 81.

Wat is √ 49?

√ 49 = 7 (want 7 x 7 = 49).

Hoe moet je je punten berekenen?

Om nu te weten hoeveel procent je hebt, moet je al je punten optellen en dan delen door de som van de maximale punten. Dit moet je dan maal 100 doen, om het procent te hebben.

Wat is 1 3 deel?

Wanneer iets 1/3 deel is van iets anders, kan je de breuk omzetten naar een kommagetal: 1/3 = 0,33… Dit wil dan zeggen dat het ongeveer 33 % zal zijn. (Het kommagetal x 100, dus.) Dit is logisch, aangezien een ‘geheel’ steeds 100 % is. 1/3 daarvan is 33,33…

Hoe bereken je breuken met letters?

Je kunt ook breuken met letters optellen. Ook hier geldt dat als de breuken gelijknamig zijn, je ze direct kunt optellen. kun je herleiden door in de teller en de noemer x weg te strepen, ofwel beide door x te delen.