Wat is de hoofdregel bij verkleinwoorden?

Wat is de hoofdregel bij verkleinwoorden?

A. Van veel zelfstandige naamwoorden kunnen we een verkleinwoord* maken met een achtervoegsel* -je, -tje, -etje of -pje. Dat schrijven we vast aan het grondwoord*. Als het grondwoord eindigt op de klank /ng/, geschreven als -ng, eindigt het verkleinwoord op -kje of -etje.

Hoe leg je verkleinwoorden uit?

Verkleinwoorden worden gevormd met -tje, -je, -etje, -pje of -kje. De vorm van het achtervoegsel hangt voornamelijk af van de slotklank van het basiswoord, en soms ook van klemtoon of woordlengte. De verkleinwoorden zijn in grote lijnen in te delen in categorieën op basis van de vorm en klemtoon van het grondwoord.

Welk woord kan je niet verkleinen?

Van stofnamen, zoals goud, melk, zand, zilver, zijn geen verkleinwoorden af te leiden. Deze mogelijkheid bestaat soms wel als een bepaalde kleine hoeveelheid aangeduid wordt, bijv. een biertje (‘een glas bier’), of als een stofnaam als voorwerpsnaam gebruikt wordt, bijv.

Hoe verklein je een woord?

De meeste woorden kan je verkleinen door –je of –tje achter het woord te plakken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: Drankje, telefoontje, mannetje en muisje. Als een woord eindigt op een –a, -é, -o of –u geldt er een andere regel. Je verdubbelt dan de klinker en voegt daarna –je toe.

Wat is het verkleinwoord van chocolade?

Chocolade en chocola zijn vormvarianten. De verkleinvorm van beide woorden is chocolaatje.

Welk woord is altijd een verkleinwoord?

Wist je dat er ook zelfstandig naamwoorden zijn die alleen maar als een verkleinwoord bestaan? Drie bekende verkleinwoorden zijn: poffertje, sprookje en akkefietje.

Wat is het verkleinwoord van tosti’s?

Rutger Kiezebrink on Twitter: “Het verkleinwoord van ’tosti ‘ is overigens ’tostietje’: https://t.co/EedgGi6GnF https://t.co/QH5kplZ6p2” / Twitter.

Wat is het verkleinwoord van radio?

De correct gespelde vorm voor het verkleinwoord is radiootje.

Hoe zie je dat het een haan is?

De haan heeft lange halssierveren, staartveren (de sikkelveren) en zadelsierveren op de rug. De kam, oorlellen en kinlellen van de haan zijn ook groter en feller van kleur dan die van een hen. De hanen hebben sporen aan hun poten, niet te verwarren met hun achterteen.

Heeft een kip een oorlel?

En misschien wist je niet dat een kip oorlellen heeft, maar die zitten vlak bij het oog. Zijn de oorlellen rood dan legt de kip bruine eieren, zijn ze echter wit dan zijn de eieren dat ook.