Wat is de kleinste meter?

Wat is de kleinste meter?

Een micrometer (officieus: micron of mu) is een lengtemaat uit het SI-stelsel. De maat heeft het symbool μm. Een micrometer is gelijk aan 10−6 meter, oftewel 0,000 001 meter, een miljoenste deel van een meter, of een duizendste deel van een millimeter, oftewel 0,001 mm.

Wat is meer hectometer of decameter?

0,1 hectometer (10 decameter is 1 hectometer). … 0,01 kilometer (100 decameter is 1 kilometer).

Hoeveel are is 20 hectare?

Een hectare is een afkorting van hecto-are ofwel 100 aren. Eén are heeft een oppervlakte van 10 m × 10 m = 100 m². Er gaan 100 hectare in 1 km². Een vierkante kilometer heeft een oppervlakte van 1.000.000 m².

Hoe bereken je 4 kante meter uit?

De lengte en de breedte vermenigvuldigen Wie de oppervlakte van een ruimte wil berekenen, doet dit door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Je komt dan uit op een bepaald aantal vierkante meters. Dit is de standaardprocedure om rechthoeken te berekenen. Een voorbeeld: een kamer is 30 meter bij 15 meter.

Wat is 50 mu?

50 micron = 0,05 millimeter.

Wat komt er na micro?

Het rijtje is namelijk: milli, micro, nano, pico, femto en dan kun je nog eindeloos doorgaan. (1 micrometer = 1/1000ste millimeter, 1 nanometer = 1/1000ste micrometer, enzovoorts.)

Hoe klein is een Femtometer?

Een femtometer is een lengtemaat uit het SI-stelsel. De maat heeft de afkorting fm. Een femtometer is gelijk aan 10−15 meter, ofwel 0,000 000 000 000 001 meter, ofwel 1 biljardste van 1 meter. Protonen en neutronen, de bouwstenen van de atoomkern, hebben een grootte van ongeveer 0,833 femtometer.

Wat is 100 meter lang?

Hectometer, een lengte van 100 meter.

Hoeveel meter is een liter?

Dat klinkt lastiger dan het is: 1 m3 is 1000 liter, maar 1 dm3 (10 x 10 x 10 cm) is dan nog maar 1 liter. En je moet dus altijd rekenen met kubieke decimeters als je het over liters hebt. Want 1 kubieke decimeter (dm3) is dus een liter.

Hoeveel is 5 hm?

Een hectometer is een maat om lengte te berekenen. De hectometer heeft een lengte van 100 meter. Hecto betekent dan ook honderd.