Wat is de letterlijke betekenis?

Wat is de letterlijke betekenis?

Het bijvoeglijk naamwoord letterlijk betekent ‘precies zoals het er staat, woordelijk’. Het kan ook als bijwoord gebruikt worden. De letterlijke betekenis van metadata is ‘data over data’. Metadata betekent letterlijk ‘data over data’.

Wat is het verschil tussen letterlijk en figuurlijk?

In deze voorbeelden staan de uitdrukkingen je kop in het zand steken en iemand in de kou laten staan. Letterlijk is toegevoegd om aan te geven dat het peutertje écht zijn kop in het zand stak en dat er écht iemand in de kou stond. De spreker bedoelt het dus woordelijk, precies zoals het er staat.

Wat is figuurlijk voorbeeld?

Er wordt dan iets anders gezegd dan dat er bedoeld wordt. Dit noemen we figuurlijk taalgebruik. Een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik is ‘vlinders in je buik hebben’. Dit betekent niet letterlijk dat je vlinders in je buik hebt, maar hiermee wordt bedoeld dat je verliefd bent op iemand.

Wat is figuurlijk?

figuurlijk bijv. naamw. Uitspraak: [fiˈxyrlək] (van een woord of uitdrukking) met een andere betekenis die je begrijpt als je de letterlijke betekenis kent Voorbeeld: `In de uitdrukking ‘een dode vulkaan’ is ‘dode’ figuurlijk gebruikt.

Wat is een figuur?

figuur – zelfstandig naamwoord uitspraak: fi-guur 1. afbeelding van iets ♢ de figuur die ze tekende was een konijn 2. wiskundige afbeelding ♢ de figuur van de cirkel is rond …

Hoe komt figuurlijk taalgebruik tot stand?

Bij letterlijk taalgebruik vallen beide betekenissen samen; bij figuurlijk taalgebruik verschillen ze: de spreker zegt iets, maar bedoelt iets anders. Sprekers kunnen bij letterlijk taalgebruik echter ook méér bedoelen dan dat zij letterlijk zeggen.

Hoe gebruik je letterlijk?

Het bijvoeglijk naamwoord letterlijk betekent ‘precies zoals het er staat, woordelijk’. Het kan ook als bijwoord gebruikt worden. (1) De letterlijke betekenis van menhir is ‘lange steen’. (2) De letterlijke bewoordingen weet ik niet meer, maar dit was de strekking.

Wat is een uitdrukking?

Onder een uitdrukking wordt een vaste combinatie van woorden verstaan waarmee meestal indirect een situatie wordt benoemd. Een uitdrukking kan zijn: een staande uitdrukking: een standaardformulering die in bepaalde situaties telkens terugkeert.

Wat is n beeldspraak?

Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik. Dat wil zeggen dat er niet letterlijk wordt gezegd wat er wordt bedoeld. Stel dat je een wedstrijdje sprinten doet met een vriend of vriendin en een toeschouwer roept: ”Jullie gaan als een speer!”. Dan bedoelt deze vriendelijke man niet letterlijk dat jullie gaan als een speer.

Wat is een voorbeeld van een spreekwoord?

Een uitdrukking heeft net zoals een gezegde vaak een figuurlijke betekenis en bevat (in tegenstelling tot een spreekwoord) meestal geen wijsheden. Voorbeelden van veelvoorkomende uitdrukkingen zijn: Met de Noorderzon vertrekken – Onaangekondigd vertrekken en niks meer van je laten horen.