Wat is de nieuwe Canon van Nederland?

Wat is de nieuwe Canon van Nederland?

De Canon van Nederland bestaat uit 50 onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De Canon is ontworpen voor leerlingen van 8 tot 14 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een hulpmiddel voor docenten om onderwerpen voor hun geschiedenislessen te kiezen.

Waarom is de canon van Nederland opgesteld?

De canon zou mede richting moeten geven aan het onderwijs in geschiedenis (en andere vakdomeinen) in het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Nederlandse scholen zijn niet verplicht zich aan de canon te houden in verband met de vrijheid van onderwijs.

Wat is het Canonvenster?

Een onderwerp uit de basiskennis van de Nederlandse geschiedenis.

Wat is de Vlaamse Canon?

De Canon van Vlaanderen is een project waarbij de Vlaamse overheid een overzicht van gebeurtenissen, figuren en kunst wil bundelen. Hiermee wil men de geschiedenis van Vlaanderen sterker in de verf zetten.

Wat is de betekenis van Canon?

Een canon is het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Het idee van een canon is controversieel. Volgens sommigen is de canon van grote meesterwerken in de literatuur conservatief en onveranderlijk, wat culturele vernieuwing belemmert.

Wat is het verhaal van Vlaanderen?

In de documentairereeks Het verhaal van Vlaanderen zoekt Tom Waes uit wat er zich hier sinds de aankomst van de eerste Homo sapiens heeft afgespeeld, op de 14.000 vierkante kilometer die we vandaag Vlaanderen noemen. De reeks is doorspekt met historische re-enactments.

Heeft u alle canons betaald?

Canon is de vergoeding die u betaalt als eigenaar van het huis dat op erfpachtgrond is gebouwd. U betaalt voor het gebruik van de grond. De vergoeding kan jaarlijks betaald worden of voor een periode van bijvoorbeeld 50 jaar afgekocht worden.

Wat zijn Canons koopakte?

De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de eigenaar. Dit is bijvoorbeeld de gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar. Die vergoeding noemen we een canon.

Is het slim om erfpacht af te kopen?

Is het slim om erfpacht eeuwig af te kopen? Dat ligt eraan. Erfpacht eeuwig afkopen kan interessant zijn als de grond waarop je huis staat flink in waarde kan stijgen, bijvoorbeeld omdat je in een opkomende buurt bent gaan wonen. Dat betekent namelijk dat je woonlasten ook omhoog kunnen gaan in de toekomst.

Hoeveel mag erfpacht stijgen?

Je mag nooit meer lenen dan 100% van de woningwaarde van een huis, en erfpacht afkopen zorgt niet 100% voor een waardevermeerdering van je huis. Hierdoor kan je nooit meer lenen dan de waarde van de woning inclusief afgekochte erfpacht. Je wilt een huis kopen van € 300.000 en je kan de erfpacht afkopen voor € 50.000.