Wat is de onderbouw basisschool?

Wat is de onderbouw basisschool?

Wet op het Basisonderwijs De acht leerjaren kunnen worden onderverdeeld in drie bouwen: Onderbouw: groep 1 en 2; Middenbouw: groep 3, 4 en 5; Bovenbouw: groep 6, 7 en 8.

Wat kenmerkt een leerling in de onderbouw van het basisonderwijs?

De leerling oriënteert zich Het oriënterend karakter van de onderbouw betekent onder andere dat leerlingen zicht krijgen op de mogelijkheden voor hun verdere (school)loopbaan, op de kenmerken van verschillende soorten arbeid en op de samenleving waarin zij leven.

Wat betekent de onderbouw?

De onderbouw is in het onderwijs een benaming die algemeen gesproken wordt gebruikt voor de lagere leerjaren van het primair (in Nederland) en secundair onderwijs (in Nederland en België).

Wat betekent onderbouw?

Wordt gebruikt voor de dragende systemen en gedeelten van gebouwen of andere constructies die zich ondergronds bevinden of in de lagere gedeelten van constructies, wanneer men deze delen wil onderscheiden van de bovengrondse of hogere gedeelten, waarvoor `bovenbouw` wordt gebruikt.

Wat moet een kind eind groep 1 kunnen?

zichzelf benoemen als ‘ik’ gebruiken en begrijpen van het woord ‘wij’ basisemoties onderscheiden. zich op zijn gemak voelen in de groep . om hulp vragen als dit nodig is. zelfstandig naar de wc gaan en zelf de billen afvegen. zichzelf aan- en uitkleden.

Wat moet een kind kunnen eind groep 2?

Eind groep 2 getalbegrip Aan het eind van groep 2 moet je kind in staat zijn om tot 20 te tellen. Ook moet het onder de 10 op de juiste volgorde kunnen terugtellen en kunnen lezen. Je kind leert bovendien de rangtelwoorden (eerste, tweede enz.) tot en met de 10.

Wat is groep 0 basisschool?

Op veel scholen bestaat er ook nog een groep 0. Hierin zitten de kinderen die tussen januari en juli instromen. Meestal zit deze groep 0 gewoon bij groep 1 in. Maar als er in die maanden erg veel kinderen bij komen, kan het soms ook een aparte instroomgroep zijn.

Welke leeftijd welke klas?

eerste klas: voor kinderen van 6-7 jaar (komt overeen met groep 3 van de basisschool) tweede klas: 7-8 jaar (groep 4) derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6)

Wat is een lwoo leerling?

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze vorm van onderwijs. De school beslist of uw kind in aanmerking komt voor lwoo.

Wat betekent middenbouw?

De middenbouw is een benaming die wordt gebruikt voor de middelste leerjaren van het primair onderwijs in Nederland. Op de basisschool wordt de term middenbouw gebruikt om groep 3, 4 en 5 aan te duiden.