Wat is de regel van de en het?

Wat is de regel van de en het?

Voor mannelijke en vrouwelijke woorden komt namelijk altijd de, voor onzijdige woorden altijd het. Soms hebben woorden twee geslachten, bijvoorbeeld én mannelijk én vrouwelijk, of én vrouwelijk én onzijdig. Als het woord én onzijdig is én daarnaast mannelijk of vrouwelijk, kun je kiezen of je er de of het voor zet.

Welke 3 geslachten zijn er?

Mannelijk, vrouwelijk en onzijdig.

Is Sonntag mannelijk of vrouwelijk?

der Sonntag (= de zondag) – De namen van de maanden, bijv. der März (= maart) – De namen van de jaargetijden, bijv. der Frühling (= de lente) – De windrichtingen, bijv. der Norden (= het noorden) – Namen van automerken, bijv.

Wie en die?

Wanneer het betrekkelijk voornaamwoord naar personen verwijst en in de bijzin de functie van meewerkend voorwerp heeft, kan zowel die als wie worden gebruikt. Het gebruik van wie in plaats van die in zinnen als deze is minder gebruikelijk en is goeddeels beperkt tot de schrijftaal.

Is een van de?

In de woordcombinatie een van de zijn accenttekens overbodig. We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen.

Wie betaalt wat Tikkie?

De functie van Tikkie, die Groepie heet, lijkt op de website Wie Betaalt Wat. Ook hier kan iedereen zijn bonnetjes invoeren voor bijvoorbeeld het eten of de drank. De app berekent vervolgens aan wie jij nog iets moet betalen of van wie jij nog geld krijgt. Op deze manier hoef je zelf niet ingewikkeld te doen.

Wat is het limiet van een Tikkie?

Een Tikkie kan maximaal € 5.000 bedragen. U kunt een Tikkie link naar meerdere ontvangers sturen. Goed om rekening te houden dat u per dag per IBAN maximaal € 15.000 kan ontvangen.

Is het de fiets of het fiets?

Het antwoord is: de fiets.

Is het de tafel of het tafel?

In de Nederlandse taal gebruiken wij de tafel.

Is het de Verslag of het verslag?

Het antwoord is: het verslag.