Wat is de regel van de trema?

Wat is de regel van de trema?

Een trema is het zetten van twee puntjes op een e, i, o of u in een Nederlands woord. Je gebruikt een trema wanneer je twee opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen. Je zet dan op de tweede klinker een trema: reünie.

Waar in een woord plaats je een trema?

Het trema wordt geplaatst bij de volgende 14 lettercombinaties: ee, ei, eu, ie, aa, ae, ai, au, ui, uu, oe, oi, oo en ou. Als er meer dan twee klinkercombinaties zijn, dan krijgt de klinker na de i geen trema – de e en i die erna volgen krijgen wel een trema.

Waarom schrijf je een trema?

Het trema komt op de eerste letter van de nieuwe lettergreep. Het trema wordt gebruikt om een verkeerde uitspraak te voorkomen bij combinaties van klinkertekens die met elkaar botsen in ongelede woorden, afleidingen, verbogen en vervoegde vormen.

Hoe gebruik je een trema?

Wanneer gebruik je een trema? Een trema gebruik je als er meerdere klinkers naast elkaar staan die samen één klank kunnen zijn, terwijl ze juist niet bedoeld zijn als één klank. Als je in bijvoorbeeld ruine geen trema schrijft, staat er een ui, zoals in ruit.

Hoe ziet een trema er uit?

Het trema ziet eruit als twee puntjes op een klinker. Zo schrijf je ‘smeuïg’ met een trema op de i. Je schrijft een trema als twee klinkers met elkaar botsen: een klinkerbotsing. Mensen die Nederlands leren zijn steevast erg gecharmeerd van een aantal opvallende woorden in onze taal.

Hoe schrijf je tweeen?

Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij. Zonder trema is het moeilijk uit te spreken: Twee – Tweeen.

Hoe schrijf je ruïne?

De regels: Als je in één woord twee opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, zet je op de tweede klinker een trema: ruïne. (Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld: petroleum, opticien).

Hoe schrijf je he he?

Soms zie je ook hé geschreven waar er hè bedoeld wordt. Maar dat onderscheid is onverbiddelijk: zeg je [hee] (rijmt op “zee”), dan schrijf je hé; zeg je [heh] (zoals “het” zonder de t), dan schrijf je hè.

Hoe noem je de twee puntjes boven een letter?

Het trema of deelteken is een diakritisch teken in de vorm van twee punten die, naast elkaar, boven een klinker geplaatst worden. Als het trema op de letter i geplaatst wordt, vervalt de gewone punt en wordt deze vervangen door het trema.

Welke woorden schrijf je met een koppelteken?

Als een woord begint met: niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- of meester-. Of eindigt met: -generaal, -president, -testamentair, -verbaal of -militair.