Wat is de Star methodiek?

Wat is de Star methodiek?

STAR staat voor: situatie, taak, actie en resultaat. Met behulp van de STAR methode kan je als sollicitant succesvol gedrag uit het verleden als voorspeller van toekomstig gedrag onderbouwen.

Wat zijn Starr voorbeelden?

Situatie. Wat was er aan de hand en in welke context? Taak. Wat was jouw rol in het geheel? Actie. Wat heb je gezegd en gedaan? Resultaat. Wat was het resultaat van jouw handelen? Reflectie. Wat heb je geleerd?

Hoe maak je een star?

Situatie: Je gaat op zoek naar een situatie in je werkverleden waarin je kunt laten zien dat je bijvoorbeeld daadkrachtig was. Taak: Beschrijf dan in het kort wat de situatie was, het liefst met een probleem er in verwerkt.

Wat zijn Starr vragen?

De letters STARR staan voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Wanneer, bijvoorbeeld, zelfreflectie een doel van het gesprek is, dan kunnen de volgende vragen gesteld worden: Situatie: “Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je een bepaalde competentie hebt laten zien.

Waarom Star methode?

De STAR-methodiek helpt bij het inzichtelijk krijgen van competenties van mensen. Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van mensen.

Wat is star gedrag?

Starheid is een vorm van onbuigzaamheid of inflexibiliteit. Het is een bepaalde stramheid en weigeren om mee te veren op de bewegingen die soms noodzakelijk zijn. Rigide betekent streng of strak als het gaat om regels. Het komt van het Latijnse rigidus, wat stijf betekent.

Welke vier stappen doorloop je bij de STAR methode?

Situatie. Kan de kandidaat een recente uitdaging of lastige situatie uit zijn arbeidsverleden beschrijven (bij voorkeur één die hij op een goede manier heeft opgelost)? Taak. Wat was zijn rol in die situatie en welk doel wilde hij bereiken? Actie. Resultaat.

Hoe pas je de Starr-methode toe?

Situatie: Wat was de situatie en hoe waren de omstandigheden? Taak: Wat was uw taak en welke rol speelde u? Actie: Hoe heeft u het aangepakt en wat heeft u gedaan? Resultaat: Wat was het resultaat en hoe werd daarop gereageerd? Reflectie: Was u tevreden en zou u het nu anders doen?

Hoe lang duurt Starr-methode?

Om je op weg te helpen, geven we een voorbeeld van het toepassen van de STARR-methode. Dit voorbeeld lijkt misschien een grote lap tekst, maar in werkelijkheid zal het hooguit 2 minuten duren. Let op: dit is een voorbeeld voor het sollicitatiegesprek. Je kunt de STARR-methode ook gebruiken voor een motivatiebrief.

Waarom Star interview?

In de Competentie Thermometer wordt bij de onderzoeksmethode interview gewerkt op basis van de STAR-methode. Deze is uitermate geschikt voor het onderbouwen van beweringen waarmee iemand (zonder op te scheppen) kan aantonen over een bepaald niveau van deskundigheid of over een bepaalde set vaardigheden te beschikken.