Wat is de stellende trap?

Wat is de stellende trap?

De stellende trap is gelijk aan de basisvorm van een bijvoeglijk naamwoord; de vergrotende trap wordt gevormd met het achtervoegsel -er; de overtreffende trap met het achtervoegsel -st. In een enkel geval zijn er afwijkende vormen voor de vergrotende en de overtreffende trap.

Wat is de stellende trap van minder?

weinig – minder – minst.

Wat zijn de drie trappen van vergelijking?

Men onderscheidt drie trappen van vergelijking: de stellende trap (of: positief), de vergrotende trap (of: comparatief) en de overtreffende trap (of: superlatief).

Wat is de overtreffende trap van raar?

raar – raarder). Op deze regel bestaan echter nogal wat uitzonderingen. Een woord dat eindigt op een -s krijgt in de overtreffende trap alleen een -t: dwaas – dwaast. Een woord dat al op -st eindigt, krijgt in de overtreffende trap ‘meest’ ervoor: bewust – bewuster – meest bewust.

Wat is de overtreffende trap van Moe?

Er zijn verschillende vormen mogelijk als trappen van vergelijking van moe, maar er is een stijlverschil. De vormen moeër en het moest zijn informeel en lijken vooral gebruikelijk te zijn in gesproken taal.

Is het verst of verste?

De overtreffende trap van ver is verst. De formulering met de omschreven vorm, meest ver, is niet aan te bevelen. Die bestemming is het verst. Je komt zo op de verste bestemmingen.

Is het dan of als?

Als gebruiken we na de woorden even, (net) zo, evenveel, (net) zoveel, hetzelfde en dezelfde. De combinaties met dan drukken een ongelijkheid uit, die met als een gelijkheid. Dan wordt ook gebruikt na niets en niemand als het woord anders er niet achter staat, maar er wel bij gedacht kan worden.

Is het viese of vieze?

Het is viest, en dus ook de vieste groente. Sommige bijvoeglijke naamwoorden, zoals vies, eindigen op een s. Als je daar de uitgang -st van de overtreffende trap aan toevoegt, vallen de s’en samen: er staat er dus maar één.

Wat is de overtreffende trap van Helder?

Op zichzelf is er geen bezwaar tegen het gebruik van helder als synoniem van duidelijk. Dat geldt ook voor de vergrotende en overtreffende trap: iets nog helderder maken en het helderste betoog.

Wat is een adjectief in het Nederlands?

Een bijvoeglijk naamwoord of adjectief is een woordsoort in de taalkundige benoeming. Het wordt gebruikt om iets anders in de zin (vaak een zelfstandig naamwoord) nader te omschrijven. Het bijvoeglijk naamwoord (afkorting bn.)