Wat is de tabberd van Sinterklaas?

Wat is de tabberd van Sinterklaas?

De tabberd is de mantel zonder mouwen die wordt bezongen in het liedje ‘Sinterklaas, goed heilig man! Trek je beste tabberd an. ‘ Het woord wordt ook geschreven als ’tabbert’ of ’tabbaard’ en is ontleend aan het Franse ’tabard’ dat ‘wapenmantel’ betekent. Onder de tabberd draagt Sint een albe, dat is de ‘nachtjapon’.

Hoe heten de verschillende kledingstukken van Sinterklaas?

Over de tabberd draagt de Sint een albe. De albe is met kant afgezet en eindigt tussen knieën en enkels. Op de albe draagt de Sint over zijn schouders een rode stola. Om deze op zijn plaats te houden, draagt Sinterklaas vaak een cingel (koord met kwastjes aan het einde) om zijn middel.

Wat is tabberd?

Een tabberd is een begrip dat verwijst naar de heraldiek. Het staat voor de geborduurde wapenrok van een wapenkoning, heraut of persevant. De wapenrok vertoont het wapen van de heer die men dient.

Welke twee voorwerpen draagt Sinterklaas altijd met zich mee?

De kleren van Sinterklaas zijn dezelfde als die een bisschop draagt tijdens de mis. Dat komt omdat hij zelf ook een bisschop was (in de plaats Myra in Klein-Azië, tegenwoordig Turkije). Daarom draagt hij ook een mijter.

Waarom staat er een kruis op de mijter?

De staf of bisschoppelijke kromstaf is een fallussymbool, een symbool van macht en waardigheid, dus het symbool van de kerkelijke macht van de bisschop. Het symboliseert de herdersstaf, die staat voor de pastorale zorg die de bisschop heeft voor zijn gelovigen.

Hoe heet de hoed van de paus?

Een pileolus (Zucchetto) is een klein zijden hoofddeksel in de vorm van een bolkap. Het wordt door rooms-katholieke prelaten onder de baret of (door bisschoppen en abten) – gedurende de liturgie – onder de mijter op de kruin gedragen. Andere benamingen zijn kalot, Soli Deo of solideetje.

Wat is de betekenis van een mijter?

Een mijter is een hoofddeksel dat zowel door hoge geestelijken als door Sinterklaas gedragen wordt. De mijter is een ‘heilig’ hoofddeksel dat door de Paus, kardinalen, bisschoppen en ambten gedragen wordt tijdens ceremonies. Mijter is afgeleid van het Latijnse woord Mitra en betekent ‘muts met banden’.

Wat heeft Sinterklaas op zijn hoofd?

Sinds de 12e eeuw dragen alle bisschoppen en de paus een mijter. Nu zijn de meeste mijters van bisschoppen wit, maar vroeger bestonden er mijters in alle kleuren: blauw, paars en natuurlijk rood. De mijters werden versierd met edelstenen en gouden linten. Net als de mijter van Sinterklaas.

Wat is het oudste gebruik die wij uitvoeren tijdens de Sinterklaas periode?

Kinderen gingen in die tijd verkleed in een optocht door de straten en kregen bisschopsgeld van voorbijgangers (soortgelijke tradities komen nog voor in andere landen, zoals het Chlausjagen). In de Utrechtse Nicolaaskerk werd vanaf 1427 geld in kinderschoenen gedaan.

Wat draagt een bisschop?

Albe, amict, stola, kazuifel (vroeger: dalmatiek én kazuifel), rode solideo, mijter, pectorale aan een rood koord (vroeger: tevens witte handschoenen en rode sokken en schoenen in de liturgische kleur. Voor wat betreft de mijter is er een klein verschil. In principe geldt dat iedere bisschop iedere mijter mag dragen.