Wat is de tekst van het Wilhelmus?

Wat is de tekst van het Wilhelmus?

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Couplet 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.

Welke 2 coupletten zingen wij tegenwoordig van het volkslied?

Meestal wordt alleen het eerste couplet van het volkslied gezongen, soms gevolgd door het zesde couplet.

Waarom couplet 1 en 6 Wilhelmus?

– Pas sinds 1932 is het Wilhelmus officieel ons volklied, daarvoor was dit Wien Neêrlands bloed. – Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het zesde couplet populairder. Onder andere door Duitsen bloed in het eerste couplet, maar ook door de symboliek van de zesde (tirannie verdrijven) .

Wie heeft Wilhelmus vermoord?

Vrede na een lange tijd. Op 10 juli 1584, de prins kwam net uit een werkoverleg, schoot de fanatieke katholiek Balthasar Gerards hem dood. Tachtig jaar lang weigerde Spanje toe te geven.

Waar gaat het volkslied over?

De tekst weerspiegelt Willem van Oranjes tweestrijd inzake de opstand in de Nederlanden: enerzijds probeert hij als vertegenwoordiger van het staatsgezag trouw te zijn aan de Spaanse koning, anderzijds volgt hij zijn geweten dat hem voorschrijft in de eerste plaats God en het Nederlandse volk te dienen.

Waarom de koning van Hispanje?

Je moet weten dat het volkslied eigenlijk door Willem van Oranje zelf uitgesproken is. Of dat ook echt zo geweest is daar is geen bewijs voor. Dus Willem van Oranje “zegt” dus eigenlijk dat hij de koning van Hispanje eert. En dat klopt, hij kon goed opschieten met Karel V.

Waardoor is het Wilhelmus lastig om te zingen?

Volgens de dj is het Wilhelmus überhaupt een lastig lied. Het is geen makkelijke tekst en het tempo is ontzettend traag. “Je kan moeilijk inschatten wanneer de volgende woorden komen. De timing valt eigenlijk altijd ongelukkig”, legt hij uit.

Hoe lang duurt het Nederlandse volkslied?

De tekst van het Wilhelmus is hier te vinden. Het lied is vijftien coupletten lang. De eerste letters van de coupletten vormen samen de naam W I L L E M V A N N A S S O V. De V is eigenlijk een U en de coupletten twaalf en dertien beginnen tegenwoordig met een Z in plaats van een S.

Wie was de koning van Spanje in het Wilhelmus?

Strijd tegen islam en protestanten Filips, de koning van Hispanje uit ons volkslied, was heerser over Spanje, Napels, Sicilië, de Spaanse Nederlanden, Portugal en het grote overzeese Spaanse rijk.

Hoe oud is het Wilhelmus?

De melodie van het Wilhelmus is ontstaan tijdens het beleg van de Franse stad Chartres in 1568. De eerste bekende vermelding van de tekst stamt uit 1572. Deze tekst wordt in het algemeen toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, de secretaris van Willem van Oranje.