Wat is de verleden tijd van houdt?

Wat is de verleden tijd van houdt?

houden. hou / houd, houdt. hield, hielden.

Is zweven een werkwoord?

Werkwoord “zweven” – Nederlandse werkwoorden – bab.la werkwoordenvervoeger.

Is het hielt of hield?

Waar twee vormen mogelijk zijn, is zowel in gesproken als in geschreven taal de vorm zonder d het gewoonst. De vorm met -d komt vooral voor in formelere geschreven taal.

Wat zweeft in het water?

Een voorwerp drijft in een vloeistof als de dichtheid van de vloeistof groter is dan de dichtheid van het voorwerp. Als de dichtheid van het voorwerp groter is dan die van de vloeistof, dan zal het voorwerp zinken. Als de dichtheden precies gelijk zijn, zal het voorwerp zweven.

Wat kan zweven in water?

Voorwerpen met een kleinere dichtheid dan de vloeistof waarin ze liggen, zullen blijven drijven. Voorwerpen met een groter dichtheid dan de vloeistof waarin ze liggen, zullen zinken. Als de dichtheid van een voorwerp net zo groot is als die van de vloeistof waarin het ligt, zal het voorwerp drijven.

Wat is de betekenis van drijven?

drijven – Werkwoord * ergatief 2. op het oppervlakte van een vloeistof (voornamelijk water) rusten ♢ De in het water gevallen boomstam dreef langzaam naar zee. 3. in de lucht zweven ♢ Traag dreven de wolken door de lucht.

Is het Hou jij Of houd jij?

Hou en houd zijn allebei goed. ‘Ik hou van kerstliedjes’ is het gewoonst. In teksten met een informele toon gaat de voorkeur uit naar hou, net als in de spreektaal: Ik hou er wel van.

Is het houd mij of houdt mij?

‘ is daarom stam + t juist: houdt. Je kunt het verschil tussen houd en houdt weliswaar niet horen, maar een werkwoord als houden wordt hetzelfde behandeld als een werkwoord als gaan.

Wat is de betekenis van twisten?

twisten = ergens ruzie over maken vb: zij houden ervan om te twisten over politiekdaar valt niet over te twisten [verder discussiëren heeft geen zin]over smaak valt niet te twisten [berustend commentaar als anderen een andere voorkeur…

Waarom zinkt een vers ei?

Een liter zout water is zwaarder dan een liter gewoon water. Je kunt ook zeggen dat de dichtheid van zout water groter is dan de dichtheid van gewoon water. Het ei zinkt in gewoon water, omdat het ei zwaarder is dan water. De dichtheid van een ei is dus groter dan de dichtheid van water.