Wat is didactiek in het onderwijs?

Wat is didactiek in het onderwijs?

Didactiek is onderdeel van de pedagogiek en behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Om dit goed te kunnen doen zijn natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig.

Wat valt onder didactiek?

Didactiek gaat over het professioneel handelen van de leraar. Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de leraar ervoor zorgt dat de leerling leert.

Wat zijn didactische methodieken?

Een didactische werkvorm is de manier waarop de leerkracht de onderwijsleersituatie vormgeeft. Didactische werkvormen zijn in te delen in verschillende groepen, zoals: Instructievormen. Interactievormen.

Welke didactische aanpakken zijn er?

Instructievormen. Interactievormen. Discussievormen. Opdrachtvormen. Samenwerkingsvormen. Schrijfopdrachten. Spelvormen.

Wat zijn goede didactische vaardigheden?

Voorbeelden van didactische vaardigheden: Inspireren en enthousiasmeren. Omgaan met vragen en reacties. Omgaan met weerstand.

Waarom activerende didactiek?

Activerende didactiek is gericht op de ordening van het aanbod en op de werkvormen die de leraar gebruikt. Daarmee stimuleert hij de hersenen van zijn leerlingen, zodat leerlingen actief worden. Door een activerende didactiek stimuleert de leraar de (denk)activiteit van zijn leerlingen.

Wat is een didactische visie?

Dat betekend dat de leraar de sturende persoon is. De leerstof wordt stapje voor stapje aangeboden zodat iedere leerling het op zijn/haar tempo kan verwerken. De leerstof wordt aangeboden op verschillende manieren. Leerlingen kunnen zelf bepalen of ze een les mee willen volgen of dat ze zelf aan het werk gaan.

Wat is didactische benadering?

De onderwijspraktijk Er zijn verschillende pedagogisch-didactische benaderingen en materialen waarvan verondersteld wordt dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van creatief denken: Een kindgerichte benadering – Deze zet aan tot het ontwikkelen van creatief denken, of is daar een voorwaarde voor.

Welke vaardigheden heb je nodig als docent?

Didactisch meesterschap. Een goede les begint bij een goede didactische opbouw en effectieve werkvormen. Pedagogisch meesterschap. Persoonlijk leiderschap. Zelfverantwoordelijkheid. Systematisch leiderschap. Dialogisch meesterschap. Synergetisch meesterschap.

Wat is een didactisch hulpmiddel?

Middelen om effectief en efficiënt les te geven: schoolboeken en werkbladen, software, allerlei teksten, audiovisuele hulpmiddelen (cd-speler, multimedia-pc, beamer, film, radio …l, technische hulpmiddelen (bv. labo, grondstoffen, gereedschap, knutselmateriaal …) enz.