Wat is een achtervoegsel voorbeeld?

Wat is een achtervoegsel voorbeeld?

Voorbeelden van achtervoegsels zijn -aar in wandelaar, -lijk in voorwaardelijk, -ig in zonnig. Afleidingen kunnen ook gevormd worden met voorvoegsels. Voorbeelden van voorvoegsels zijn her- in heropenen, wan- in wansmakelijk, on- in onweer, co- in coauteur.

Wat is een achtervoegsel naam?

In de traditionele naamgeving was de verscheidenheid aan achtervoegsels groot. Dat geldt vooral voor de meisjesnamen. Naast algemeen bekende uitgangen als -a, -ina, -tje en -ke vinden we bijvoorbeeld -chien, -dina, -kje en -igje.

Welke voor en achtervoegsels zijn er?

-je, -tje, -pje, -kje : autootje, zomerkoninkje. -loos :geluidloos, achteloos. -ig : prachtig, doorzichtig. -achtig : zoethoutachtig, geelachtig. -schap : vriendschap, draagmoederschap. -heid : schoonheid, traagheid. -lijk : koninklijk, hoofdzakelijk. -loog, -logie : technoloog, psychologie.

Is een achtervoegsel?

Een achtervoegsel (of: suffix) is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar aan een grondwoord wordt toegevoegd, waardoor een nieuw woord ontstaat.

Wat is een voorvoegsel of achtervoegsel?

Een voorvoegsel of achtervoegsel is een woorddeel dat voor of achter het grondwoord staat. Het voorvoegsel of achtervoegsel zorgt voor een andere betekenis of functie van het woord.

Is naar een achtervoegsel?

-baar * [achtervoegsel dat bn. van ww. vormt] {in bv. openbaer 1200} middelnederduits -bār(e), -ber, oudhoogduits -bari, middelhoogduits -bære, oudfries -bēr, -bēre, oudengels -bære, afgeleid van baren1, dus ‘iets dat gedragen wordt’.

Wat moet je invullen bij voorvoegsel?

Een tussenvoegsel of voorvoegsel (beide termen hebben hun voor- en nadelen) is een deel van sommige eigennamen; meestal hoort het bij de familienaam. Vaak is het een kort woord zoals ‘van’ of ‘de’. Daarna komt dan het grondwoord van de naam: het deel dat meer kenmerkend is voor de persoon of familie.

Wat moet je invullen bij tussenvoegsel?

de, het, ten, van, van de, van den, van der, van het… Bij achternamen met een tussenvoegsel krijgt dit tussenvoegsel een hoofdletter als er geen naam of voorletter(s) vooraf gaan. Daarnaast begint het deel van de achternaam dat geen tussenvoegsel is altijd met een hoofdletter.

Welke tussenvoegsels zijn er?

Naast de bekende van, de en van der bevat de lijst merkwaardige tussenvoegsels als de die le (in de naam de die le Clercq), van de l’ (van de l’Isle) , van van de (van van de Vijver) en de van der (o.a. de van der Schueren).

Welke woorden zijn voorvoegsels?

aarts- : aartslui, aartsconservatief. ver- : verbouwen, verkopen. on- : ongunstig, oneerlijk. ont- : ontmoedigen, onteigenen. her– : herexamen, heroverwegen. wan– : wanorde, wansmaak. oud– : oud-trainer. ge– : geschreeuw, geëtter.