Wat is een adjunct directeur?

Wat is een adjunct directeur?

Een adjunct- directeur vervangt de directeur bij diens afwezigheid en ondersteunt de directeur bij diens werkzaamheden onder meer door het overnemen van een deel van de taken van de directeur.

Hoe schrijf je adjunct?

De correcte spelling is adjunct-algemeendirecteur. Een extra koppelteken voor de duidelijkheid is ook mogelijk: adjunct-algemeen-directeur. Na de bijzondere voorbepaling adjunct komt altijd een koppelteken: adjunct-directeur, adjunct-commissaris, adjunct-hoofdredacteur.

Wat is de betekenis van aspirant?

aspirant – Zelfstandignaamwoord 1. iemand die dingt naar een rang of betrekking, kandidaat ♢ Er waren genoeg aspirant voor de functie beschikbaar.

Wat is een pseudo?

nagemaakt, vals, onecht, In schijn; gewaand.

Wat verdient een adjunct directeur?

Het gemiddelde salaris voor a adjunct directeur (m/v) is € 5.084 per maand in Nederland.

Wat zijn de rangen bij de politie?

Aspirant: één streep. Surveillant: twee strepen. Agent: drie strepen. Hoofdagent: vier strepen. Brigadier: twee lauwerkransjes met in het midden een kroontje met zwaard.

Wat is hoger dan politie?

Iedere agent in opleiding heeft de rang aspirant, of deze nu een opleiding volgt voor hoofdagent, surveillant of agent. De hoogste rang is eerste hoofdcommissaris, daar is er maar één van in Nederland, dat is Henk van Essen, hij is dus de baas van de Nederlandse politie.

Wat is een adspirant?

Aspirant = [politie] – De rang aspirant, ook nog wel adspirant genoemd, is toegekend aan Nederlandse politieambtenaren in opleiding. De opleiding is verdeeld in vijf niveaus en de duur is afhankelijk van dit niveau.

Is een utopie?

Utopie is een ideale wereld die niet bereikt kan worden, een onmogelijke werkelijkheid, een wensdroom. Ook kan een utopie een ideaal aanduiden waarnaar gestreefd wordt, bijvoorbeeld in de politiek of filosofie. Een utopie die gekenmerkt wordt door technologie is een technologische utopie.

Wat is pseudo intimiteit?

Verkrachters vertonen in werkelijkheid ook vaak ‘pseudo-intiem’ gedrag: ze zoenen of complimenteren hun slachtoffers bijvoorbeeld.