Wat is een ander woord voor specifiek?

Wat is een ander woord voor specifiek?

Andere woorden voor specifiek zijn bijzonder, expliciet, karakteristiek, kenmerkend, speciaal, typerend en typisch.

Hoe noem je iemand die heel precies is?

als synoniem van een ander trefwoord: nauwgezet (bn) : accuraat, angstvallig, consciëntieus, diepgaand, gedetailleerd, getrouw, gewetensvol, grondig, letterlijk, minutieus, nauwkeurig, plichtsgetrouw, precies, punctueel, scrupuleus, secuur, stipt, strikt, toegewijd, woordelijk, zorgvuldig.

Welke ander woord voor?

dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke.

Is dit mogelijk synoniem?

denkbaar, eventueel, misschien, mogelijkerwijs, wellicht.

Hoe specifiek iets is?

Specifiek definities In het bijzonder, met een bepaald doel.

Wie heeft het woord woord bedacht?

– Woorden worden door iedereen gemaakt, niet enkel door geleerden maar door dagdagelijkse sprekers van een taal. – Woorden kunnen maar gemaakt worden als het brein van een wezen in staat is tot symbolisch denken. Mogelijk geldt dit enkel voor de mens, al zijn wetenschappers daar nog niet volledig uit.

Hoe noem je iemand die snel dingen oppakt?

Reacties. alert en adrem en snel van begrip.

Wat maakt je persoonlijkheid?

Iemands persoonlijkheid is een unieke combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen en onze waarneming en interpretatie daarvan. Identiteit wordt grotendeels bepaald door onze relatie met anderen. Heel simpel gezegd is persoonlijkheid wie we van binnen zijn en identiteit wie we van buiten zijn.

Hoe noem je iemand die altijd op tijd komt?

precies op tijd komend. nauwgezet.

Wat is hetgeen?

Hetgeen is een betrekkelijk voornaamwoord, en verwijst dus naar iets wat voorafgaat. Hetgeen kan terugverwijzen naar een zin of een deel van een zin. Hetgeen kan ook voorkomen met een ingesloten antecedent; het betekent dan ‘datgene wat’.