Wat is een bol figuur?

Wat is een bol figuur?

Een bol is een driedimensionaal lichaam dat uit de punten bestaat die ten hoogste op een bepaalde afstand van een gegeven punt liggen. De gegeven afstand heet de straal en het gegeven punt het middelpunt van de bol. De grootste afstand binnen een bol is het dubbele van de straal, wat de diameter wordt genoemd.

Wat is de formule van een bol?

De formule voor de inhoud van een bol is V = 4/3 πr³.

Wat is de functie van een bol?

Een bol is een ondergronds deel van een (meestal eenzaadlobbige) plant waarin voedingsstoffen worden opgeslagen die de plant gebruikt om het volgende seizoen weer uit te groeien.

Wat is oppervlakte bol?

Om de oppervlakte van een bol te vinden, gebruik je de formule (4πr2), waarbij r de straal is van de cirkel.

Waarom heet bol bol?

In 1999 werd Bol.com in Nederland opgericht door het Duitse mediaconcern Bertelsmann. Dat is nog terug te zien aan de naam: ‘Bol’ is de afkorting van Bertelsmann On-Line.

Wat is het verschil met BBL en bol?

BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Als student breng je het grootste deel van de opleiding op school door. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Je combineert werken met leren.

Hoe meet je een bol?

Veel objecten die je in het dagelijks leven gebruikt zijn bollen, zoals ballen of wereldbollen. Als je het volume van een bol wilt berekenen hoef je alleen maar de straal te vinden en dit gegeven te gebruiken in de volgende formule: V = ⁴⁄₃πr³.

Hoeveel graden in een bol?

Op een bol zitten 4π steradiaal = 4π*1802/π2 = 129600/π = ca. 41252.96125 vierkante graden. In een vierkante graad zitten 36002 = 12 960 000 vierkante boogseconden. Soms wordt verwezen naar het gradennet van een coördinatenstelsel, bijvoorbeeld lengte/breedte op de aardbol of de hemelbol.

Hoe reken je B uit?

Je kunt b dus berekenen door voor x = 0 de formule uit te rekenen. Indien er een lijn wordt gegeven en je wilt daar de formule bij weten, dankan dat aan de hand van de volgende stappen: Stap 1: Bedenk dat de vorm van de formule y = ax + b is. Stap 2: Bereken b door x = 0 in te vullen in de formule.

Waarom doet bol Com het zo goed?

Bol.com begon als een als een online boekenwinkel. Later groeide ze uit tot een webshop met allerlei mediaproducten als: cd’s, dvd’s en games. Dit was een groot succes aangezien de film en muziek wereld nog niet was overgenomen door Netflix en Spotify. De webshop was er vroeg bij en durfde snel te handelen.