Wat is een centimeter lang?

Wat is een centimeter lang?

1) honderdste deel van een meter Voorbeeld: `vijf centimeter lang` 2) meetlint Voorbeeld: `Pak jij de centimeter even …

Hoe groot is 1 micron?

1 mu staat gelijk aan 0,000 001 meter. Dit is een miljoenste deel van een meter, of een duizendste deel van een millimeter.

Hoeveel nullen eraf van CM naar km?

1 cm = 0,1 dm = 0,01 m. 7 cm = 0,07 m. van m naar km.

Hoe noem je honderd meter?

decimeter (dm) = 1/10 (één tiende) meter. decameter (dam) = 10 meter. hectometer (hm) = 100 meter (0,1 km) kilometer (km) = 1000 meter.

Wie heeft de centimeter bedacht?

De centimeter is bedacht in de Franse tijd, voor die tijd was overal een andere maat voor lengte. Omdat het makkelijker was om overal dezelfde maat te hebben, onder meer voor de handel, nam men de meter (en ook de centimeter) over.

Wat is een natuurlijke maat?

Bij meetactiviteiten wordt een geschikte maatstaf gebruikt om de aan de orde zijnde grootheid te meten. Wanneer deze maatstaf vanuit de meetcontext op een natuurlijke wijze bij de meetsituatie past, noemt men de gebruikte maatstaf wel een natuurlijke maat.

Wat is diepte afmeting?

1) afstand tussen de bovenkant en de onderkant, of tussen de voorkant en de achterkant Voorbeeld: `De diepte van de zee is hier vijf meter.

Hoeveel voet is 1 meter?

De internationale voet Hiermee is een voet 304,8 mm – 0,3048 m. Een meter is dan dus 1/0,3048 ofwel 3,2808399 voet (3,28 ft).

Hoeveel is een pico?

Pico (symbool: p) is het SI-voorvoegsel dat gebruikt wordt om een factor 10−12 aan te duiden. Het wordt gebruikt sinds 1960; de naam is afgeleid van het Italiaanse piccolo voor klein.

Wat is de kleinste meet eenheid?

Zo is kilometer de grootste eenheid en millimeter de kleinste eenheid.