Wat is een duizendtal?

Wat is een duizendtal?

o. duizendtallen; 1. een tal van 1000; in een getal heeft men eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen enz.; 2. zeer groot getal; duizendtallen van sterren.

Wat bedoelen ze met rond af op een honderdtal?

Als je probeert af te ronden naar het dichtstbijzijnde 100 tal, kijk je naar de plaats van de tientallen, de plaats rechts van het getal waar je naar afrond. Als de plaats van het tiental 5 of hoger is, dan rond je af naar boven. Het is een 5 (of hoger) dus ronden we af naar boven, naar 400. Wat heel logisch is.

Hoe spreek je duizendtallen uit?

Geef aan dat je de meeste duizendtallen op twee manieren kan uitspreken. Het getal 1500 spreek je uit als vijftienhonderd of als duizend vijfhonderd. Oefen op deze manier ook de uitspraak van moeilijke duizendtallen zoals 6230 en 8487. Leg uit dat jaartallen soms anders uitgesproken worden.

Wat is 5 duizendste?

Elk stukje van 0,001 is een duizendste en staan op de derde plek achter de komma. Hoe verder het cijfer achter de komma staat, hoe minder het waard is.

Wat betekent Rond af op 2 decimalen?

Afronden op twee decimalen betekent dat er maar 2 cijfers achter de komma mogen staan, afronden op 3 decimalen betekent dat er maar 3 cijfers achter de komma mogen staan en ga zo maar door!

Wat is het langste getal?

Het getal googol een 1 is met 100 nullen. Maar googol is niet het grootste getal. Als je namelijk twee keer googol doet, heb je 2 googol. Het allergrootste getal dat bestaat is ‘oneindig’, waarvoor het symbool ∞ wordt gebruikt.

Hoe schrijf je honderd duizend?

honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd. de ronde getallen daarboven: zesduizend, honderdduizend, miljoen, miljard.

Hoe veel is 1 miljard?

Een miljard is duizend miljoen of 1.000.000.000 of 109 in de in Europa gangbare lange schaal. In het Engels is dit volgens de in de Angelsaksische wereld meer gangbare korte schaal billion, wat dus niet mag worden verward met het Nederlandse woord biljoen.

Hoeveel geld is een biljoen?

Een biljoen is tien tot de 12e macht, 1012, dus 1.000.000.000.000. Het is een miljoen tot de tweede macht (een miljoen keer een miljoen), hetgeen de naam met het voorvoegsel bi- verklaart.

Wat is een half miljard?

Een half miljard? Ja, om precies te zijn 468 miljoen, maar daar krijg je ook wat voor!