Wat is een filosoferen?

Wat is een filosoferen?

Filosoferen is onderzoeken, uitspraken bevragen, denkfouten ontdekken, mogelijkheden in kaart brengen, argumenteren, logisch denken maar vooral ook vrij denken. Filosoferen is dus heel veel meer dan vrijblijvend samen ergens over nadenken. Lees hier wat de kenmerken van een filosofisch gesprek zijn.

Wat is de betekenis van filosofie?

Filosofie betekent in het grieks: houden van wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid). Een filosoof wil dus heel graag wijs, oftewel slim, worden! Wil jij dat ook? Dan ben je misschien wel een filosoof.

Wat doe je als filosoof?

Een filosoof is iemand die filosofeert over algemene levensvragen, zoals waarom zijn wij op aarde en is er leven na de dood. In het kort komt filosoferen neer op het diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven en de samenhang der dingen. Filosoferen betekent letterlijk vriend van de wijsheid.

Wie zijn de bekendste filosofen?

Adam Smith (1723-1790) Alfred Rosenberg (1893-1946) Aristoteles (384-322 v. Chr.) Arthur Schopenhauer (1788-1860) Augustinus van Hippo (354-430) Averroës (1126-1198) Avicenna (ca.980-1037) Baruch Spinoza (1632-1677)

Is filosofie zweverig?

De letterlijke vertaling van het woord filosofie is liefde voor wijsheid. Filosofie is dus niet vaag en zweverig en ook niet te rationeel, filosofie is en blijft de bron voor wijsheid!

Hoe moet je leren voor filosofie?

Hier wat algemene tips: – Maak doelen door een planning te maken – Schrijf de woorden/zinnen/begrippen op of zet ze in een WRTS lijst – Verwen jezelf als het gelukt is (Door bijvoorbeeld 5 minuutjes telefoon of iets te eten) – Werk niet aan 1 stuk door (Max 25 minuten) – Wissel maak/leer werk af – Maak je bureau/ …

Wat voor soorten filosofie zijn er?

Scepticisme en Cynisme – Oude Griekenland. Pyrrho van Eli. Epicurisme en Stoïcisme. Empirisme (1690-1770) Rationalisme (1640-1800) Idealisme (1800-1900) Materialisme (1600-1900) Fenomenologie (1879-1930) Existentialisme (1850-1950)

Waar kun je over filosoferen?

denken, dromen, geloven en zeker weten: kun je stoppen met denken? feiten, waarden, normen en meningen: hoe kunnen mensen het eens worden? echt en nep; hoe weet je of iets echt is? geloof, spiritualiteit en identiteit: wat is (g)een deel van jou? geluk en vrijheid: is geluk een keuze?

Wat is ander woord voor filosofie?

ideologie (zn) : denksysteem, dogma, filosofie, gedachtegoed, grondslagenstelsel, ideeënleer, overtuiging, totaalvisie, visie. levensbeschouwing (zn) : filosofie, levensvisie, wereldbeschouwing.

Wat is de zin van het leven filosofie?

De zin van het leven is een diepere betekenis waar het bestaan mee beladen zou zijn volgens bepaalde visies. Het concept stelt de waarde van de periode tussen geboorte en dood centraal, en eventueel ook het spiritueel bestaan dat de lichamelijke dood overstijgt.