Wat is een gelijknamige breuk?

Wat is een gelijknamige breuk?

Gelijknamige breuken zijn breuken met een gelijke noemer. Zoals je ziet bestaan gelijknamige breuken uit delen die even groot zijn. Je kunt ze daarom gemakkelijk bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken. Je hoeft bij een som met gelijknamige breuken alleen maar de tellers bij elkaar op te tellen.

Welke breuken zijn gelijk?

Breuken zijn gelijkwaardig als ze gelijk zijn of als ze dezelfde hoeveelheid voorstellen.

Hoe moet je Ongelijknamige breuken min elkaar doen?

Noemer x noemer: 8 x 10 = 80. De breuken worden “tachtigsten”. Noemer x teller: 8 x 6 = 48. Noemer x teller: 10 x 7 = 70.

Welke breuken zijn gelijk aan 1 4?

De breuken 6/24 en 4/24 zijn gelijknamige breuken. We kunnen de breuken 1/4 en 1/6 ook gelijknamig maken door met andere getallen te vermenigvuldigen. 3/12 en 2/12 zijn gelijknamige breuken.

Hoe maak je gelijknamig?

Noemer x noemer. Vermenigvuldig de noemers van de breuken met elkaar. De gelijknamige breuken worden in dit geval “twaalfden”. 2a. Noemer x teller. 2b. Noemer x teller. Bereken de uitkomst van de som. Je hebt de breuken uit de voorbeeldsom nu gelijknamig gemaakt.

Hoe moet je breuken herleiden?

Methode. Het vereenvoudigen van een breuk gaat als volgt: deel de noemer en de teller door hetzelfde aantal. Wanneer je de noemer en teller niet meer door hetzelfde aantal kan delen is de breuk in de eenvoudigste vorm.

Hoe moet je Ongelijknamige breuken vermenigvuldigen?

Je kunt ongelijknamige breuken met elkaar vermenigvuldigen door: de teller x de teller (onthoud: de teller is het cijfer boven de breukstreep) te doen en. de noemer x de noemer (onthoud: de noemer is het cijfer onder de breukstreep) te doen.

Wat is 5 van de 6?

[5/6] is vijf keer zoveel, dus [5/6] = [10/12].

Wat is de helft van 75?

Als je de helft van een getal wil uitrekenen, deel je dit getal door twee.

Wat is een gelijke teller?

Als iets in een aantal gelijke stukken is verdeeld, geeft de teller 1 aan dat het om een zo’n deel gaat, 2 om twee delen enz. De noemer is het getal onder de streep. In 35 is 5 de noemer. Is iets in een aantal gelijke stukken verdeeld, dan geeft de noemer aan hoe dat deel heet, hoe dat te noemen is.