Wat is een gelijkwaardige breuk?

Wat is een gelijkwaardige breuk?

Breuken zijn gelijkwaardig als ze gelijk zijn of als ze dezelfde hoeveelheid voorstellen.

Hoe maak je breuken gelijkwaardig?

Noemer x noemer. Vermenigvuldig de noemers van de breuken met elkaar. De gelijknamige breuken worden in dit geval “twaalfden”. 2a. Noemer x teller. 2b. Noemer x teller. Bereken de uitkomst van de som. Je hebt de breuken uit de voorbeeldsom nu gelijknamig gemaakt.

Wat zijn gelijkwaardige?

gelijkwaardig = gelijkwaardig bijv. naamw. Uitspraak: [xəlɛikˈwardəx] van dezelfde waarde en met dezelfde rechten Voorbeeld: `gelijkwaardige partners`Antoniem: ongelijkwaardig Synoniem: equ…

Welke breuk heeft dezelfde waarde als 4 6?

Een bijkomend aspect van gelijknamig maken is ook dat soms verschillende breuken dezelfde waarde hebben: 2/3 = 8/12. Omgekeerd betekent dit dat je soms breuken met grote getallen kun “vereenvoudigen”: 8/12 = 4/6 = 2/3.

Wat is evenveel als 1 4?

Bij elke breuk hoort een percentage en bij elk percentage een breuk. Andere voorbeelden: 1/4 deel = 25 % 1/2 deel = 50 %

Is iedereen gelijkwaardig?

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. ‘ De gelijkheid geldt dus uitdrukkelijk niet alleen voor Nederlanders, maar voor iedereen die zich in Nederland bevindt.

Wat is het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid?

Gelijk is identiek. Gelijkwaardig hoeft niet 100% identiek te zijn maar is van gelijk niveau/waarde etc. mannen en vrouwen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig.

Is gelijkwaardigheid een waarde?

Gelijkwaardigheid binnen jouw organisatie! Het is een waarde, oftewel een gezamenlijke kernwaarde. Het betekent dit: ook al is er ongelijkheid, de waarde die we eraan toekennen is gelijk. In woorden uitgedrukt: Je biedt gelijke kansen en je helpt ieder zijn/haar talent te ontwikkelen.

Wat is 1 3 van 15?

1/3 deel van 15 is 5.

Hoeveel procent is 1 op de 2?

De helft, 1/2, is dus 50%. Een kwart, 1/4, is dus hetzelfde als 25%. Een tiende deel, 1/10, is 10%, en 3/10 is dus 30%.