Wat is een hoeveelheid?

Wat is een hoeveelheid?

Hoeveelheid is een niet nader bepaalde grootheid in getal, omvang, volume en dergelijke.

Wat is de volledige?

Uitspraak: [vɔ’ledəx] waarbij niets ontbreekt Voorbeelden: `De volledige bemanning kwam om het leven. `, `De puzzel is niet volledig; er ontbreekt een stukje.

Wat is een ander woord voor hoeveelheid?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: hoeveelheid (zn) : aantal, dosis, gedeelte, getal, hoop, kwantiteit, kwantum, partij, portie, tal.

Wat is vastigheid?

Definities die `vastigheid` bevatten: Zekerheid = 1) Aplomb 2) Beheerstheid 3) Beslistheid 4) Borg 5) Borgstelling 6) Dekking 7) Deugdelijkheid 8) Garantie 9) Gewisheid 10) Overtuiging 11) Pand 12) Securiteit 13) Stelligheid 14) Vastberadenheid 15) Vaste mening 16) Vaste ove…

Hoe heet de chemische reactie met zuurstof?

Bij een verbranding reageert de brandbare stof met dizuurstof, aanwezig in de lucht. Bij elke verbrandingsreactie komt warmte vrij. Bij de verbranding van een enkelvoudige stof ontstaat een oxide. Dit is een verbinding van een element met zuurstof.

Wat is telegramstijl voorbeeld?

Ook krantenkoppen bedienen zich doorgaans van telegramstijl. Hier gaat het niet om het uitsparen van kosten, maar om effectief gebruik van ruimte. Niet zelden gebeurt het dat een krantenkop daardoor iets anders zegt dan wat er bedoeld wordt. Een voorbeeld is “Advocaat Jansen” waar “Advocaat van Jansen” wordt bedoeld.

Is het volledig of volledig?

volledig – bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: vol-le-dig 1. waar alles bij betrokken is ♢ Sanne kreeg een volledige verdoving 1. geheel en al, in alle opzichten ♢ haar gedrag is volledi…

Wat is Mestvocht?

het mestvocht zelfst. naamw. Verbuigingen: mestvochten vocht afkomstig van dierlijke ontlasting Voorbeeld: `Een opslagtank voor mestvocht .

Is de mate synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: mate (zn) : gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, kwantiteit, maat, niveau, omvang, peil, rang, trap.

Hoe schrijf je manusje van alles?

Een manusje-van-alles, ook wel klusjesman of factotum (van het Latijnse fac totum, “maak alles”) genoemd, is iemand die vele kleine karweitjes opknapt. Een manusje-van-alles is iemand die beschikt over méér dan buitengewone handvaardigheid op alle vakgebieden.