Wat is een infinitief voorbeeld?

Wat is een infinitief voorbeeld?

De vorm van de infinitief is onbepaald wat persoon, getal, tijd en wijs betreft. De meeste infinitieven eindigen op -en, sommige op -n. Voorbeelden: lopen, werken, bidden, eten, slapen, gaan, zien, doen, zijn. Infinitieven maken deel uit van het gezegde.

Hoe herken je een infinitief in een zin?

Een infinitief staat niet in iedere zin. Als hij er wel in staat, vind je hem vaak aan het einde van de (enkelvoudige) zin. Soms staan er meerdere infinitieven in 1 zin.

Wat betekent het infinitief?

Wanneer moet je te voor een infinitief zetten? Als in een zin twee werkwoorden staan, dan is het ene een verbogen vorm. Het andere werkwoord is een voltooid deelwoord of infinitief. Voor die infinitief staat vaak het voorzetsel te.

Hoe gebruik je infinitief?

De infinitief is de onbepaalde wijs van een werkwoord, ofwel de vorm die niet vervoegd is naar persoon (dat is namelijk de persoonsvorm) of tijd (voltooid of tegenwoordig deelwoord). Voor de infinitief kan je altijd “om te” zeggen: om te lopen, om te fietsen, om te dansen, …

Is zullen een infinitief?

‘Zullen’ is een modaal werkwoord. Je combineert ‘zullen’ dus met een infinitief. Het wordt dus: Ik wil je niet beledigen, maar je werkt niet hard genoeg.

Wat is een ander woord voor infinitief?

De infinitief (of: onbepaalde wijs) is een vormcategorie van het werkwoord. De infinitief wordt ook wel `het hele werkwoord` genoemd en het is in deze `standaardvorm` dat werkwoorden in woordenboeken zijn opgenomen.

Zou willen infinitief?

(zou + graag/willen + infinitief) Ik zou graag een huis in Rotterdam willen kopen. Ik zou graag een huis in Rotterdam kopen. Ik zou een huis in Rotterdam willen kopen.

Wat is de stam en de infinitief?

Onder de ‘stam’ wordt de basisvorm van een werkwoord verstaan, waarvan de vervoegde vormen zijn afgeleid. De stam van het werkwoord is in de meeste gevallen gelijk aan het ‘hele werkwoord’ (de infinitief) minus -(e)n. De stam van lopen is loop, de stam van gaan is ga.

Hebben te infinitief?

De groepen die in de gebruikswijzen van hebben + infinitief met te onderscheiden kunnen worden, zijn: een groep waar hebben de betekenis ‘moeten’ of ‘hoeven’ heeft, een groep waar de betekenis van de constructie is: ‘iets hebben om te…’, en een groep min of meer vaste uitdrukkingen zonder duidelijke …

Welke werkwoorden zijn scheidbaar?

Een scheidbaar werkwoord is een combinatie van een werkwoord (verbum) en een voorzetsel (prepositie). Beide woorden kan je ook alleen gebruiken, maar samen hebben ze een nieuwe betekenis. Er zijn een paar scheidbare werkwoorden met een ander woord, zoals met een adjectief (schoonmaken) of een substantief (paardrijden).