Wat is een koppelteken voorbeeld?

Wat is een koppelteken voorbeeld?

Met een koppelteken verbind je een woord, een letter of een getal met een andere woord. Dit doe je om het woord makkelijker te kunnen lezen. Kijk bijvoorbeeld naar het volgende woord: stage-uren. Zonder een koppelteken moet je drie keer kijken wat er nou eigenlijk staat: stageuren.

Hoe koppel je woorden?

Bestaat het woord uit twee losse woorden die een samenstelling vormen, dan schrijf je een koppelteken. Ontstaat er geen verwarring, dan schrijf je gewoon alles aan elkaar. Is het woord geen samenstelling, maar bijvoorbeeld een meervoud of een enkel woord, dan schrijf je een trema.

Hoe ziet een koppelteken eruit?

In de Nederlandse spelling hebben verschillende leestekens de vorm van een liggend streepje. Het korte liggende streepje (-) wordt onder andere gebruikt als koppelteken (man-vrouwverhouding), als afbreekteken (wa-ter) en als weglatingsstreepje (chocolade- en vanillepudding).

Waarom schrijf je peper en zoutstel met een koppelteken?

Samenstellingen met gelijkwaardige delen Een samenstelling waarvan de eerste twee of drie delen gelijkwaardig zijn, krijgt een koppelteken tussen die delen.

Is terugvinden 1 woord?

terugvinden = terugvinden werkw. Uitspraak: [təˈrʏxfɪndə(n)] Verbuigingen: vond terug (verl. tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft teruggevonden (volt.

Waar moet het streepje bij en?

Een weglatingsstreepje geeft aan wanneer een deel van het woord is weggelaten. Als er dus geen deel is weggelaten hoef je het streepje ook niet te plaatsen. Met andere woorden alleen als het oorspronkelijke woord aan elkaar werd geschreven schrijf je een streepje, waren het losse woorden, dan komt er geen streepje.

Hoe schrijf je en /- of?

In een juridische of wetenschappelijke context is het soms nodig om elke twijfel over de betekenis van of uit te sluiten. In zulke gevallen kunt u door het gebruik van en/of expliciet maken dat de betekenis ‘en’ wel degelijk van toepassing kan zijn. Een nevenschikking met en/of betekent ‘of x, of y, of x en y’.

Hoe schrijf je twee woorden aan elkaar?

Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat. Autoverzekeringspolis schrijf je dus ook gewoon aan elkaar.

Is het vóór of vòòr?

Er komen klemtoontekens op voor als voor ten onrechte onbeklemtoond zou kunnen worden gelezen. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (vóór). Als er geen foutieve interpretatie van de zin mogelijk is, is het aan te raden om geen klemtoontekens te gebruiken.

Hoe schrijf je een tweedelige naam?

Samenstellingen met een naam als tweede deel krijgen een koppelteken. Zet in samenstellingen geen koppelteken tussen de delen van een meerdelige naam. Soms is een koppelteken tussen de naam en het grondwoord wenselijk voor de leesbaarheid, maar het is niet verplicht.