Wat is een lesmateriaal?

Wat is een lesmateriaal?

lesmateriaal – zelfstandig naamwoord uitspraak: les-ma-te-ri-aal 1. benodigdheden voor het onderwijs ♢ boeken, atlassen en computers horen bij het lesmateriaal op deze school Zelfstandig naamwoord: les-ma-te-ri-aal h…

Wat valt onder lesmateriaal?

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan: Leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken; Eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Wie ben ik lesmateriaal?

Een bundeltje met opdrachten voor leerlingen over thuis, de buurt, de stad en de natuur, wie ze zijn, wat ze kunnen en nog veel meer. Er zijn open en gesloten vragen, de leerlingen moeten ook een collage maken en andere creatieve opdrachten tot een goed einde brengen.

Wat is Mediawijsheid in het basisonderwijs?

Mediawijsheid is: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Binnen een mediawijze school worden media ingezet op basis van bewuste keuzes, gemaakt vanuit de eigen visie op het onderwijs.

Welke boeken moeten gekaft worden?

Boeken waarin NIET geschreven mag worden hebben een sticker waar dat op staat vermeld. Op de boekenlijst staat aangegeven of een boek als ‘Verhuurd’ of als een ‘Verkocht’ gebruikt moet worden. De boeken die als ‘Verhuurd’ gebruikt worden, dienen gekaft te worden. In deze boeken mag dus niet geschreven worden.

Kan een school een laptop verplichten?

Middelbare scholen hoeven niet voor een laptop of tablet te zorgen. Maar scholen kunnen van ouders of verzorgers ook niet eisen dat zij de kosten betalen. Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen.

Wie ben ik Lesidee?

Omschrijving: leuke les voor tussendoor of als inleiding. op een blaadje staat een persoon, dier of voorwerp. Dit blaadje wordt op het voorhoofd van een kind geplakt. Deze moet vervolgens raden wie of wat het is door aan de andere kinderen ja/nee vragen te stellen.

Wie ben ik basisschool?

Speel “levend wie is het?”: Neem een kind in gedachten. Alle kinderen gaan staan en mogen om de beurt vragen stellen (Heeft het kind bruin haar?). De kinderen die passen bij de vraag blijven staan, de anderen gaan zitten. Tot er iemand overblijft.

Hoe heet de organisatie die jongeren wil helpen met digitale wijsheid?

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.

Is kaften verplicht?

Boeken kaften is verplicht. De leerlingen huren de boeken van school. Alleen werkboeken hoeven ze niet te kaften, die worden toch volgeschreven. Een leerling is zo ijverig geweest om zelfs zijn agenda te kaften met Lara Croft kaftpapier.