Wat is een omtrek en een oppervlakte?

Wat is een omtrek en een oppervlakte?

Oppervlakte: je rekent uit hoeveel (centi)meter het vlak OP het figuur is. Omtrek: je rekent uit hoeveel (centi)meter er OM het figuur zit.

Hoeveel is het getal pi?

Het getal π, soms geschreven als pi, is een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde 3,141 592 653… Het getal is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Hoe bereken je de formule van een cirkel?

Straal = r. Diameter = 2 · r. Pi =π ≈ 3,14. Oppervlakte = π · r 2

Wat is het verschil tussen radius en diameter?

De diameter is gelijk aan twee keer de radius.

Hoe kan ik m2 berekenen?

Lengte en breedte Wil je het aantal m2 berekenen? Ga dan uit van de lengte van een kamer of een stuk land en vermenigvuldig deze met de breedte hiervan. Op het moment dat een kamer 5 meter lang is en 6 meter breed, betekent die een oppervlakte van 30 m2.

Wat is p cirkel?

Een cirkel met een P erin betekent dat je deze kleding kan laten stomen met verschillende oplosmiddelen, waaronder perchloorethyleen. Staat er een streep onder dit symbool, dan is het raadzaam om deze kleding te stomen op een lage temperatuur en water aan het stomen toe te voegen.

Hoeveel is een duim in cm?

De term duim wordt ook gebruikt als Nederlandse term voor de Engelse duim of inch die een lengte heeft van 2,54 cm. Een ‘pijp’ (buis) van een duim betekent echter niet dat deze een diameter heeft van 25,4 mm.

Hoe groot is een slaapkamer?

Je leeft vooral in je leefruimte, een slaapkamer dient voornamelijk om tot rust te komen en daarom is een slaapkamer van 12 m² ruim genoeg voor de ouders. De uitstraling van de kamer doet daar ook een bijdrage aan.

Is omtrek een grootheid?

Zoals je al weet, wordt de lengte uitgedrukt in een lengte-eenheid. Bijvoorbeeld in meters. De lengte kun je meten en wordt daarom een grootheid genoemd. De afstand en omtrek zijn evenals de lengte grootheden.

Hoeveel are is 400 m2?

1 vierkante meter is 0,01 are. Nu je dit weet, is het eigenlijk heel eenvoudig om de vierkante meter om te rekenen naar are. Het enige wat je hoeft te doen is het aantal vierkante meters te delen door 100.