Wat is een Praatplaat?

Wat is een Praatplaat?

Een praatplaat of infographic gebruik je om specifiek, duidelijk en op creatieve wijze je verhaal te visualiseren. Een praatplaat stamt uit het onderwijs. De leraar vertelt een verhaal aan de hand van een visuele weergave van het verhaal. De term praatplaat is nauw verbonden met een infographic.

Hoe werk je met een Praatplaat?

Bied woorden aan. Bied woorden aan. Vraag je taalmaatje om zoveel mogelijk dingen te benoemen op de praatplaat . ( Vraag je taalmaatje om zinnen te maken waarbij ze steeds in 1 zin omschrijven wat ze zien. Vraag je taalmaatje om de zinnen die hij zonet opgenoemd heeft, op te schrijven.

Wat is het doel van een Praatplaat?

Praatplaten & illustraties. Het belangrijkste doel van een praatplaat is dat het de de kern van de boodschap verheldert en de juiste snaar raakt. Een goede voorbereiding en afstemming is daarbij het halve werk.

Hoe maak je een Praatplaat?

Doel van je presentatie. Waarom en hoe wil je de plaat inzetten? Je hebt een opdracht gekregen of aangenomen en hebt dus een verhaal. Doelgroep van je boodschap. Wie is je publiek? Wat betekent de persoon of de groep voor je organisatie? Heldere en aansprekende boodschap. Wat wil je vertellen?

Welke vragen kun je stellen bij een Praatplaat?

Wat zie je allemaal op deze plaat? Vertel er eens wat over? Wat gebeurt er eerst? En wat gebeurt er dan? En dan? Hoe voelt hij / zij zich? Waarom denk je dat? Of: waaraan zie je dat? Hoe zou het komen dat..? Vertel eens wat er zou gebeuren als..?

Hoe gebruik ik thing link?

Thinglink is een Webapp waarmee je via hotspots extra informatie aan een afbeelding kan koppelen. Als je met je muis over het plaatje gaat zie je meteen waar de hotspots zijn. In het voorbeeld zijn er vooral youtube-filmpjes aan de hotspots gekoppeld maar je kunt er ook tekst aan koppelen of een foto of een website.

Wat is een denk vraag?

Een speciale categorie denkvragen zijn de vragen waarmee je iemand kunt uitdagen over zichzelf als denkend wezen na te denken. Het zijn eigenlijk een soort meta-denkvragen. De vragen zijn niet bedoeld om iemand te laten nadenken over een bepaald onderwerp maar om te laten nadenken over het denken.

Wat is een Denksleutel?

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Bijvoorbeeld de uitvinding sleutel, de wat-als sleutel en de overeenkomst sleutel. Er zijn in totaal 20 denksleutels ontwikkeld met voorbeeldvragen.

Is water nat ja of nee?

4 antwoorden Water is nat omdat het dingen nat maakt. Dingen zonder water zijn droog.

Wat is een Verdiepingsvraag?

Verdiepingsvragen: Vragen door op het antwoord dat je hebt gekregen. Wat bedoel je met…, wat betekent…, wie bedoel je met…, etc. Ze dienen om de kern boven tafel te krijgen.