Wat is een Redactiesom?

Wat is een Redactiesom?

Bij rekenen in groep 3 krijgen kinderen voor het eerst te maken met redactiesommen: de som wordt in één of meerdere zinnen weergegeven. Redactiesommen worden ook wel verhaaltjessommen genoemd.

Wat is het doel van Redactiesommen?

Het doel van redactiesommen is dat leerlingen leren om de som uit een verhaal te halen door goed te lezen en te begrijpen wat er bedoeld wordt. De leerlingen krijgen strategieën aangereikt die hen helpen zo’n som aan te pakken.

Wat is Contextsommen?

Bij verhaalsommen bestaat de context uit een tekst met daarin alle informatie om de som uit te kunnen rekenen, terwijl bij context sommen ook de afbeeldingen nodig zijn om tot een oplossing te komen.

Hoe leg je Verhaaltjessommen uit?

Lees het verhaaltje kritisch door, het liefst twee keer. Probeer het verhaaltje in je eigen woorden na te vertellen. Welk probleem is er? Welke informatie heb ik allemaal? Welke ‘kale som’ hoort bij dit probleem? Reken de som uit . Controleer je antwoord.

Wat zijn kale sommen?

Kale som is een reken-wiskundige bewerking met cijfers. In de oefenboeken bij Wizwijs maken de leerlingen soms rijtjes kale sommen, maar pas nadat zij uitgebreid geoefend hebben met betekenisvolle sommen.

Wat is 1 derde deel?

Wanneer iets 1/3 deel is van iets anders, kan je de breuk omzetten naar een kommagetal: 1/3 = 0,33… Dit wil dan zeggen dat het ongeveer 33 % zal zijn. (Het kommagetal x 100, dus.) Dit is logisch, aangezien een ‘geheel’ steeds 100 % is. 1/3 daarvan is 33,33…

Wat is context gebonden rekenen?

Context-gebonden tellen en rekenen Ze noemen een willekeurige telrij op: bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5. Dit kun je corrigeren door de leerlingen context te bieden. Context-gebonden tellen en rekenen vindt plaats in betekenisvolle, aansprekende situaties. Denk bijvoorbeeld aan context gebonden vragen.

Is Wiskunde A Verhaaltjessommen?

Verhaaltjessommen komen voor op de basisschool bij rekenen, maar ook in het voortgezet onderwijs bij o.a. wiskunde, economie, natuurkunde,…

Wat is het drieslag model?

Het drieslagmodel wordt gebruikt voor het analyseren van het probleemoplossend handelen van de leerling. Het oplossen van contextopdrachten verloopt in drie stappen: plannen (op basis van identificatie van de situatie), uitvoeren en reflecteren (controleren).

Wat is de Vertaalcirkel?

De vertaalcirkel van Borghouts (2012) en Van Erp (1996) is een werkwijze, waarbij bij de bewerkingen vermenigvuldigen en delen diverse vertalingen wordt gemaakt. Te denken valt aan het weergeven van de situatie in een tekening, in een verhaal en op bijvoorbeeld een getallenlijn.