Wat is een Regelkaart?

Wat is een Regelkaart?

Het doel van een regelkaart (control chart) is het geven van inzicht in ordegrootte, spreiding als stabiliteit van een indicator. Een regelkaart geeft de ontwikkeling van een indicator of variabele in de tijd weer, waarbij bijzondere gebeurtenissen (statisch gezien) gesignaleerd worden.

Wat zie je in een control chart?

De Control Chart, letterlijk regelkaart, is een grafiek die trends, verschuivingen of patronen van een proces weergeeft. Door dit inzichtelijk te maken weet je of je proces stabiel is en onder controle. Grondlegger van de Control Chart is Walter A.

Waar wordt een Regelkaart control chart voor gebruikt?

De control chart (ofwel regelkaart), is een grafiek die verschillende trends, verschuivingen of patronen weergeeft in de output van een proces over tijd. Het doel? Kijken of een proces ‘in control’ is. Het is een essentieel onderdeel binnen de Lean Six Sigma methodiek.

Hoe bereken je de UCL?

UCL – R = (D4 * Ṙ) UCL – R = 1,777 * 1,9 = 3,38. CL – R = Ṙ CL – R = 1,9. LCL – R = (D3 * Ṙ) LCL – R = 0,223 * 1,9 = 0,42.

Welke Regelkaart moet gebruikt worden om te toetsen of het proces stabiel is?

De control chart, in het Nederlands ook wel regelkaart, is bedacht in de jaren ’20 door Walter A. Shewhart. De methode is het hart van ‘Statistical Process Control’, dit is het op statistische wijze het proces onder controle houden. In de control chart worden trends, veranderingen of patronen in een grafiek weergeven.

Wat is de upper control limit?

De Upper Control Limit is de bovengrens in de Control Chart en geeft een limiet aan waar een individuele meting zo ver mogelijk vandaan moet blijven. Alles wat er onder zit is in principe nog beheerst.

Wat is de Moving range?

De Moving Range geeft informatie over de verschillen tussen opeenvolgende punten. In een beheerst proces moeten ook deze onderlinge verschillen stabiel zijn. De Moving range kan worden bepaald door middel van een Moving Range Chart (MR-Chart).

Welke grenzen Limits representeren de grenzen tussen goed en fout?

Six Sigma is een maat voor het maximum aantal defecten dat binnen een systeem is toegestaan. Op het Six Sigma-niveau moet 99,999998% van alle producten goed zijn ofwel binnen de tolerantiegrenzen vallen. Dit betekent dat er niet mee dan 3,4 defecten worden gemaakt per miljoen gevalle.

Welke 2 types variatie zijn er bij statistische procesbeheersing?

Naast normale variatie bestaat er ook speciale variatie (‘special cause’). Dit is variatie die af en toe voorkomt en het proces kan verstoren. Dit komt door de invloed van een aanwijsbare oorzaak. Als er sprake is van ‘outliers’ in het proces, proberen we de grondoorzaak te achterhalen van deze ‘outliers’.

Wat is een shewhart kaart?

een percentage onder een normale verdeling berekenen, werken met de vuistregels van een normale verdeling. Om de kwaliteit van bepaalde processen te bewaken worden vaak controlekaarten gebruikt. Vaak worden ze Shewhartkaarten genoemd naar de Amerikaanse statisticus Walter Andrew Shewhart (1891-1967).