Wat is een risicogedrag?

Wat is een risicogedrag?

Gedrag dat de kans op het ontstaan of het verergeren van een aandoening vergroot, zoals onvoldoende bewegen, ongezond voedingspatroon, bovenmatig roken en-of drinken en therapieontrouw.

Waarom vertonen jongeren risicovol gedrag?

De toename van reactiviteit van de nucleus accumbens op potentiële beloningen in combinatie met de nog onrijpe executieve functies verleiden adolescenten ertoe om risico’s te nemen. Risicovol gedrag ontstaat dus als gevolg van de discrepantie tussen versterkte impulsieve behoeften en een gebrekkige cognitieve controle.

Waarom risicos nemen?

Maar waarom zou je het dan doen? Omdat risico’s nemen natuurlijk ook wat kan opleveren: zoals geld winnen, populair worden bij je vrienden, of de top van een berg bereiken. Bij veel beslissingen die we nemen wegen we de kansen en uitkomsten goed af. Je kunt er dan heel bewust voor kiezen om een risico te nemen.

Wat is de oorzaak van groepsdruk?

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren beginnen met het gebruiken van drugs en het drinken van alcohol. De meest voorkomende oorzaak is toch wel groepsdruk. In de puberteit is het belangrijk om bij een groep te horen en veel vrienden te hebben. Deze wil je dan koste wat het kost behouden.

Wat zijn risico jongeren?

“Risicojongeren zijn kinderen of jongeren, die meerdere, vaak samenhangende en elkaar versterkende problemen ervaren, waardoor ze het risico lopen op maatschappelijke uitval en/of verval in criminaliteit.

Waar komt gedragsproblemen vandaan?

De belangrijkste verklaring voor het ontstaan van gedragsproblemen is een negatieve spiraal tussen kenmerken of gedrag van een kind en de reactie van de omgeving daarop. Probleemgedrag roept een negatieve reactie van de omgeving op, die het probleemgedrag versterkt en zo opnieuw tot negatieve feedback leidt.

Waar worden jongeren door beinvloed?

Jongeren brengen veel tijd door op het internet. Uit onderzoek blijkt dat 83% (bijna) dagelijks op social media zit. Instagram en YouTube zijn twee van de populairste platforms onder jongeren, kanalen waar ook zogeheten social influencers aanwezig zijn.

Wie geen risico durft te nemen?

Spreekwoorden ‘wie-niet-waagt-niet-wint’ niemand die nooit eens een risico durft te nemen, zal nooit iets bijzonders bereiken, zal nooit iets extra’s in zijn bezit krijgen.

Wat doet groepsdruk met een persoon?

Volgens onderzoek, kunnen zelfs de meeste intelligente en geleerde mensen, onbewust of bewust (verminderde) keuzes maken onder groepsdruk. Tijdens groepsdruk, worden vaak de normen en waarden waar een persoon voor staat niet meegenomen, in het nemen van de juiste beslissing.

Welke soorten groepsdruk zijn er?

Onbewuste afstemming. Dit is de innerlijke motivatie om bij een groep te horen. Impliciete groepsdruk . Dit zijn de onuitgesproken regels binnen de groep. Expliciete groepsdruk . Hierbij spreken groepsleden een precieze gedragsverwachting af waar iedereen zich aan moet houden.