Wat is een stam breuk?

Wat is een stam breuk?

Stambreuk – breuk, waarvan de teller 1 en de noemer een geheel getal is, b.v. ⅕ , 1/13 , enzDe Egyptenaren herleidden alle gebroken getallen tot sommen van stambreuken, bijv.: 5/6=1/2+1/3.

Wat is een oneigenlijke breuk?

Breuken waarvan de teller groter is dan de noemer noemen we oneigenlijke breuken.

Wat is de deler in een breuk?

Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. De teller geeft het deel van de breuk aan dat gekleurd is. De teller is het getal dat boven de deelstreep staat. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld.

Wat is een medische breuk?

Een breuk (in medische termen een hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse.

Hoe kan je een breuk typen?

Breuken typen op een pc. Gebruik de schuine streep om een breuk te typen. Dit kun je doen door eerst de teller te typen (het bovenste getal van de breuk), dan een schuine streep naar voren ( / ), en dan de noemer (het onderste getal van een breuk). Een voorbeeld is iets als 5/32.

Hoe leer ik snel breuken?

Je kind maakt een breuk zo eenvoudig mogelijk (vereenvoudigen) door de teller en de noemer door het hoogst mogelijke getal te delen. Je moet dus zowel de teller als de noemer door dat grootste getal kunnen delen. Dit getal wordt ook wel de grootste gemeenschappelijke deler (of ggd) genoemd.

Hoe heet het streepje in een breuk?

Delen en breuken Een schuine streep (slash) Een deelteken dat bestaat uit een kort liggend streepje met een punt erboven en een punt eronder.

Wat betekent een breuk?

1) het breken van iets, waarbij de samenhang geheel of slechts gedeeltelijk verbroken wordt; het breken 2) zichtbare scheiding of opening in of op een gebroken voorwerp; barst; gat; spleet; scheur 3) verbreking van de samenhang van een bot; botbreuk 4) uitstulping van een inwendig orgaan of van weefsel uit de …

Wat te eten bij een botbreuk?

Een gevarieerde voeding, met per dag drie á vier porties zuivel (beker melk, schaaltje yoghurt of een plak kaas) bevat voldoende calcium. Meer calcium gebruiken heeft geen èxtra effect op uw botten of de genezing van uw botbreuk. Vitamine C. Dit is in de eerste plaats belangrijk voor een goede weerstand.

Wat moet je niet doen bij een botbreuk?

Laat het slachtoffer niet onnodig bewegen. Zet een ledemaat nooit weer recht. Dek een huidwond losjes af. Bel in de volgende gevallen 112: Breuken of ontwrichtingen van het been, de heup en de bekken. Neem contact op met huisarts bij letsel aan de hand, arm, schouder, knie of voet.