Wat is een stomme e?

Wat is een stomme e?

Hoor je /un/, /ur/, /ul/, /um/ of /u/ aan het eind van een woord? Dan schrijf je en, er, el, em of e. Je hoort /u/, maar je schrijft e. Die letter e heet: stomme e.

Wat is een stomme H?

Aan het begin van een woord is de letter h: stom: de stomme h verandert de uitspraak niet. Net als bij woorden die met een klinker beginnen, vormen we verbindingen en samentrekkingen (le/la → l’, de → d’).

Is ee een klinker?

Regel 1 – Lange klinkers /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/

Welke letters zijn de medeklinkers?

1. de lettertekens b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z en enkele combinaties daarvan, bijvoorbeeld ch, ng, sj en th. In een woord als yoghurt is de y ook een medeklinker.

Wat is een Onthoudwoord?

Soms passen bij een klank geen vaste letters. Is er ook geen regel voor zo’n woord? Dan is het een onthoudwoord. Lange woorden zijn soms voor een deel klankwoorden, voor een deel regelwoorden en voor een deel onthoudwoorden.

Wat betekent h in het Frans?

De Latijnse H en Germaanse H In het klassieke Latijn werd de letter H uitgesproken zoals de uit de Germaanse talen (Nederlands: huis). Maar in het Frans verdween die ‘h’ vóór de ère. Bijgevolg verdween de H in het schrijven van woorden in Romaanse talen: habere > avoir, homo > on, hordeu > orge.

Wat is een Toonloze E?

De dertiende klinker is de sjwa /ə/, ook wel doffe, toonloze of stomme e genoemd, zoals we die horen in de tweede lettergreep van leren.

Welke zijn de doffe klanken?

Deze klanken bestaan uit meerdere klinkers, we noemen ze tweeklanken. Zorgen, eerlijk, avond, rustig, een. Deze klinkers geven allemaal een doffe klank weer.

Wat is een heldere klinker?

Afhankelijk van de omringende medeklinkers wordt de /o/ anders uitgesproken. Na een /m/, /n/ en /ng/ klinkt de klank iets doffer. Voor een /tje/, /sje/ horen we een heel heldere /o/.

Welke soorten klinkers zijn er?

Klinkers zijn de a, e, i, o en u in het alfabet.