Wat is een strak methode?

Wat is een strak methode?

De STRAK is een methode waarmee de student kan komen tot schriftelijke of mondelinge verantwoording van haar/zijn handelen op het juiste beheersingsniveau. Je bewijs voldoet aan de richtlijnen Nederlands voor schrijven/gesprekken (zie niv. bepalingslijst in ELO).

Hoe schrijf je een strak reflectie?

Wat is jouw rol of verantwoordelijkheid? Wat is jouw doel? Resultaat Wat is het resultaat van jouw handelen? Aanpak Hoe heb je dat aangepakt in die situatie? (De examinator bevraagt letterlijk het criterium binnen het werkproces.)

Hoe maak je een Starrt verslag?

Wat heb je gedaan? Hoe heb je het aangepakt? Wat dacht je? Wat voelde je? Wat zag je voor je? Wat was jouw aandeel of inbreng? Welke afwegingen heb je gemaakt in je handelen?

Welke Reflectiemodellen zijn er?

Daar liggen verschillende modellen aan ten grondslag. Zo zijn er bijvoorbeeld het spiraalmodel van Korthagen, het ui-model van Korthagen, het model van Kolb (1984), het reflectiemodel van Atkins en Murphy (1984), het model van Oelofsen (2012). Het overgrote deel van de reflectiemodellen is cyclisch.

Hoe werk je de Starr methode uit?

Situatie. Wat was de situatie? Wat gebeurde er? Taak. Wat was je taak? Wat verwachtte je van jezelf in die situatie? Actie. Wat heb je precies gezegd en/of gedaan? Hoe was je aanpak? Resultaat. Wat kwam eruit? Hoe is het afgelopen? Reflectie. Hoe vond je dat je het deed?

Hoe pas je de Starr methode toe?

Situatie: Wat was de situatie en hoe waren de omstandigheden? Taak: Wat was uw taak en welke rol speelde u? Actie: Hoe heeft u het aangepakt en wat heeft u gedaan? Resultaat: Wat was het resultaat en hoe werd daarop gereageerd? Reflectie: Was u tevreden en zou u het nu anders doen?

Waarom Starrt methode gebruiken?

De kern van de STARR methode is om op een gegronde manier de juiste kandidaat voor de functie te vinden. Het doel is om beter inzicht te krijgen in het gedrag en bepaalde prestaties te voorspellen. Dit wordt gedaan door in te zoomen op het gedrag en prestaties uit het verleden.

Wat is een reflectie methode?

De Starr-methode wordt het meest gebruikt om te reflecteren op jezelf. Met deze manier van zelfreflectie kijk je naar jouw taak in een geheel, je acties die je onderneemt en het resultaat ervan. Deze reflectiemethode is heel effectief en werkt in 5 stappen: situatie, taak, actie, resultaat en reflectie.

Wat is een strak reflectie?

De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR-methode. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. Als je de STARR-methode gebruikt, geef je antwoord op vragen over de situatie, taak, actie, het resultaat en de reflectie.

Wat is een Star methode?

Wat is de STAR methode? STAR staat voor: situatie, taak, actie en resultaat. Met behulp van de STAR methode kan je als sollicitant succesvol gedrag uit het verleden als voorspeller van toekomstig gedrag onderbouwen. Aan de afkorting Star wordt vaak nog een R voor reflectie toegevoegd.