Wat is een symmetrieassen?

Wat is een symmetrieassen?

De symmetrieas is de lijn die een figuur in twee gelijke delen deelt. Dit wordt ook wel de spiegelas genoemd omdat de twee helften elkaars spiegelbeeld zijn. Dan zeggen we dat het figuur symmetrisch is. Dit betekent dat het figuur in 2 gelijke helften kan worden gedeeld.

Welke figuur heeft 3 symmetrieassen?

Een gelijkzijdige driehoek heeft altijd exact drie symmetrieassen. Een symmetrieas loopt door een hoekpunt en deelt de overliggende zijde in twee gelijke delen. Bekijk de gelijkzijdige driehoek in Voorbeeld 3 nog eens. allemaal een geheel getal worden?

Hoe bereken je de symmetrie?

Nou, als je vanaf de symmetrieas x = p een stapje a naar rechts gaat dan kom je uit bij het punt dat hoort bij x = p + a En als je een even groot stapje a naar links gaat, dan kom je uit bij een punt dat hoort bij x = p – a. Als de grafiek lijnsymmetrisch is, dan liggen die punten even hoog (zijn elkaars gespiegelde).

Hoeveel symmetrieassen heeft een bloem?

Tweezijdig symmetrisch of zygomorf: boven- en onderzijde van de bloem zijn verschillend, waardoor er slechts één symmetrieas is. De kroonbladen kunnen vrij of (gedeeltelijk) vergroeid zijn.

Hoeveel symmetrieassen heeft een kubus?

Een kubus heeft meerdere symmetrievlakken. Er zijn dus meerdere manieren waarop je de kubus in tweeën kunt delen, wat 2 gelijke delen oplevert die elkaar spiegelbeeld zijn. In de afbeelding zie je de 7 symmetrievlakken van een kubus.

Hoeveel symmetrieassen heeft een trapezium?

Een trapezium is een vierhoek waarvan twee zijden evenwijdig zijn. Als de niet evenwijdige zijden even lang zijn heet zo’n trapezium een gelijkbenig trapezium. Een gelijkbenig trapezium heeft één symmetrieas. Een vierhoek waarvan één diagonaal de symmetrieas is wordt een vlieger genoemd.

Hoeveel Spiegelassen heeft een vierkant?

De spiegelassen zijn de twee diagonalen en de twee lijnen die overstaande zijden doormidden delen. De vier spiegelassen in het vierkant.

Hoeveel symmetrieassen heeft een ster?

De hele ster is 360∘ . Het zijn vijftien armen, dus de kleinste draaihoek is 36015=24∘ 360 15 = 24 ∘ . Nee, want 180∘ is geen veelvoud van de kleinste draaihoek. Ja, er zijn vijftien symmetrieassen.

Wat is symmetrisch om een punt?

Een figuur heet puntsymmetrisch als hij hetzelfde blijft als je hem op de kop zet.

Wat zijn punten van symmetrie?

Een figuur met meerdere symmetrie-assen, noem je meerzijdig symmetrisch. Puntsymmetrie: een figuur past na spiegeling in een punt (het centrum) op zichzelf. In 2D komt dat overeen met een draai van 180 ∘ , in 3D niet. Draaisymmetrie: een figuur past na een draai van minder dan 180 ∘ precies op zichzelf.