Wat is een tiende achter de komma?

Wat is een tiende achter de komma?

Elk stukje van 0,1 is een tiende en staan op de eerste plek achter de komma. Een tiende kun je ook weer in tien stukjes verdelen. Elk stukje van 0,01 is een honderdste en staan op de tweede plek achter de komma.

Wat is afronden op 10 tallen?

Laten we decimalen even opzijleggen, en eerst proberen af te ronden naar tientallen. Trek een getallenlijn van 10 tot 20. De nummers aan de linkerhelft van de lijn (zoals 13 of 11) liggen dichterbij 10, dus ze ronden af op 10. Afronden met decimalen kan verwarrend lijken, maar het is eigenlijk hetzelfde proces.

Wat betekend afronden op 1 decimaal?

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal of twee getallen achter de komma. Bij een heel getal komt er geen kommagetal. 1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Hoe bereken je een tiende?

Tien procent is een tiende deel van het geheel (100%). Om 10% te berekenen, deel je door tien. Dus 10% van 20 pizza’s, is 2 pizza’s.

Wat is 3 tiende?

Een tiende deel, 1/10, is 10%, en 3/10 is dus 30%.

Hoe schrijf je twee tiende?

Achter de komma staan alle getallen, die kleiner zijn dan een hele. Het eerste getal achter de komma, staat op de plek van de tienden. De 2 stelt dus 2 tienden voor. Je weet wel, de breuk 2/10.

Hoe moet je afronden op een honderdtal?

Als je probeert af te ronden naar het dichtstbijzijnde 100 tal, kijk je naar de plaats van de tientallen, de plaats rechts van het getal waar je naar afrond. Als de plaats van het tiental 5 of hoger is, dan rond je af naar boven. Het is een 5 (of hoger) dus ronden we af naar boven, naar 400.

Hoe 5 afronden?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoeveel is 2 decimalen?

Afronden op hoeveel decimalen Een “krom” getal met veel decimalen (cijfers achter de komma) kun je op verschillende manieren afronden: 5,27439 is afgerond op 1 cijfer achter de komma: 5,3 (naar boven afgerond) 5,27439 is afgerond op 2 cijfers achter de komma: 5,27.

Wat zijn tienden wiskunde?

Eén cijfer achter de komma betekent tienden.